ОКИН ФАСИЛИТИ БГ разширява бизнеса си в производствения сектор

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

ОКИН ФАСИЛИТИ БГ, част от чешката компания ОКИН ГРУП, планира разширяване на дейността си в производствения сектор. Това съобщи за сп. Инженеринг ревю регионалният мениджър г-н Петър Кръстанов. Компанията е на българския пазар от края на 2008 г. Основният бизнес на дружеството е предлагане на комплексни услуги по поддръжка на сгради и съоръжения. Като доставчик на интегриран фасилити мениджмънт ОКИН ФАСИЛИТИ БГ подпомага основния бизнес на своите клиенти, опериращи в различни бизнес сектори.

„Знанията и опитът, натрупани в процеса на работа в Централна и Източна Европа, ни помогнаха сравнително бързо да се наложим на местния пазар”, сподели г-н Кръстанов. „Компанията успя да ги моделира и приложи спрямо локалните условия и възприятия. Затова и смятаме, че разширяването на сферите, в които работим, е логично продължение на успеха. Производствените предприятия са своеобразно предизвикателство, защото всяко едно от тях притежава собствена специфика, собствен метод за контрол на предлаганото качество на услугите и това реално ни кара да се впишем в дадената среда и да станем неразделна част от производствения процес. Нещо повече, вече имаме сключени договори с няколко големи предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост”, коментира регионалният мениджър на ОКИН ФАСИЛИТИ БГ.

„Чрез аутсорсинг на всички второстепенни дейности към ОКИН ФАСИЛИТИ БГ, клиентите на дружеството могат да очакват по-добро качество, улеснена комуникация (един контакт за всички услуги) и, не на последно място, оптимизация на всички оперативни разходи, които по време на икономическа нестабилност е важно да бъдат сведени до минимум”, категоричен е Петър Кръстанов.

Основна цел на ОКИН ФАСИЛИТИ БГ е оптимизацията на всички оперативни разходи чрез прилагане на утвърдени похвати, които допринасят за по-ефективното извършване на дейностите по поддръжка – техническа поддръжка, охранителни услуги, почистващи услуги, озеленяване, сметоизвозване и други.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top