Осветление за електрически шкафове

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2022 > 01.03.2022

  • Осветеността в шкафовете за електроапаратура често не е добра, тъй като самата конструкция възпрепятства светлината, идваща от инсталирани на тавана на помещението лампи

  • Светодиодните лампи реагират непосредствено и не се нуждаят от време за загряване, което ги прави идеални за шкафове за електроапартура, особено когато става въпрос за бързи инспекции или отчитане на показания

  • Освен варианти за монтаж към рамката на шкафа, са налични модели светодиодни осветители за монтаж с магнити или на DIN шина например

В търсене на по-добра енергийна ефективност и по-ниски енергийни разходи, по-голямата част от потребителите в световен мащаб преминават към използването на светодиодно осветление. Тенденциите не дават знак това да се промени в близко бъдеще. Според доклад на Guidehouse Insights, изготвен за Министерството на енергетиката на САЩ, до 2030 г. свтодиодните осветители се очаква да държат 84-процентен дял от всички продажби по отношение на луменчасове. Това, от своя страна, ще доведе до 37% намаление на енергопотреблението в търговски и индустриални сгради до 2030 г.

Въпреки че първоначалната инвестиция в LED лампи все още е по-висока в сравнение с традиционните опции за осветление, тя се възвръща многократно под формата на дългосрочни енергийни спестявания и удължен експлоатационен живот. Светодиодните осветители са по-добри и за околната среда, тъй като не съдържат живак.
Поради тези причини LED лампите продължават да заменят флуоресцентните осветители в офиси, заводи, болници, търговски центрове, домакинства и други помещения. Те намират своето приложение и в електрическата инфраструктура на тези сгради и съоръжения, включително в шкафовете за електроапаратура и автоматизация.

Конструкторите на електрически табла, подизпълнителите и персоналът по поддръжка на съоръженията са наясно колко е важно да има добро ниво на осветеност в шкафовете за електроапаратура – комфортът и продуктивността им зависят от нея. LED технологията предлага по-енергийноефективна алтернатива на флуоресцентните лампи, като същевременно подобрява качеството на светлината.

Ултравиолетовата и инфрачервената светлина не са подходящи за шкафове за електроапаратура. Ултравиолетовата светлина може да намали якостта и да обезцвети пластмасовите компоненти, докато инфрачервената светлина може да доведе до смущения в базираната на инфрачервени лъчи комуникация, която придобива все по-голяма популярност. Избягването на тези части от светлинния спектър спомага за поддържане на надеждността на компонентите от критично значение в комутационните шкафове и електрическите табла. Друго не по-малко предимство е фактът, че LED светлината не привлича много насекомите.

Осветеността в шкафовете за електроапаратура често не е добра, тъй като самата конструкция възпрепятства светлината, идваща от инсталирани на тавана на помещението лампи. Монтажът и настройката на осветлението в един шкаф може също да са предизвикателство поради ограниченото свободно пространство и липсата на достъп до токозахранване. Персоналът по поддръжката обаче трябва да може да вижда какво прави, за да се осигури висока ефективност на извършваните дейности и да се избегне рискът от допускане на скъпоструващи грешки.

 

Съображения при избора

В случай че се планира добавяне на светодиодни лампи в шкафовете за електроапаратура и автоматизация, трябва да се имат предвид някои съображения. Отчитането им не само ще гарантира постигането на по-висока енергийна ефективност, но и ще спомогне за реализирането на по-добри нива на рентабилност.
Първият фактор, който трябва да се отчете, е времето за инсталация. Времето е пари, като това важи с особена сила за конструкторите на електрически табла и подизпълнителите. Важно е да се изберат светодиодни лампи, предлагани с всички необходими части за лесна и бърза инсталация, в идеалния случай отнемайки само няколко секунди за една лампа.

Друг важен въпрос е дали лампите ще могат да бъдат инсталирани навсякъде, където е нужно. Най-новите LED осветители за шкафове за електроапаратура се предлагат с множество опции за монтаж. Освен варианти за монтаж към рамката на шкафа, са налични модели за монтаж с магнити или на DIN шина например. Необходимо е да се гарантира също, че веднъж инсталирани, лампите няма да възпрепятстват дейностите по поддръжка. Затова по възможност трябва да се избират лампи, заемащи възможно най-малко пространство.

Следващата стъпка е да се провери дали лампите отговарят на международните стандарти. Конструкторите на електрически табла и производителите на оригинално оборудване, обслужващи повече от една държава, трябва да осигурят съответствие на лампите с редица глобални стандарти. Това включва продуктови сертификации и съвместимост с възможно най-много стандарти за напрежение и контакти.

В много случаи се налага последователното свързване и захранване на няколко лампи. При избора на лампи трябва да се провери дали ще е възможно да се свържат и да се управляват заедно необходимия брой лампи в съответния брой шкафове. Някои осветители предлагат допълнително удобство под формата на контакт, в който може да бъде включен лаптоп или някакъв инструмент например.

Препоръчително е още при избора на LED решение за шкафове за електроапаратура да се търсят начини за спестяване на разходи от монтаж и части. Някои лампи например се предлагат с всички необходими части за различни инсталационни опции, докато други производители ги предлагат отделно. В допълнение някои лампи се управляват чрез детектор за присъствие, което спестява време и разходи за монтаж на сензор за врата.

Не на последно място, трябва да се прецени дали избраното решение ще предостави нужното ниво на осветеност на правилните места. Когато става дума за осветление, най-високата яркост невинаги е най-добра. Лампите трябва да предоставят оптимално качество на светлината, осигурявайки добра видимост, без да водят до напрягане на очите. Светодиодните лампи често са насочени, затова трябва да се търсят осветители с голям ъгъл на разпръскване на светлината, които да осветят изцяло оборудването в шкафа. Ако ъгълът е достатъчно голям, може да е възможно и осветяването на повече от един шкаф с една-единствена лампа, което ще донесе допълнителни спестявания. Допълнително ниво на гъвкавост може да се постигне чрез преносими лампи, предназначени за осъществяване на дейности по поддръжка на електроапаратурата в шкафа.

 

Предимствата на LED

Светодиодните лампи реагират непосредствено и не се нуждаят от време за загряване, което ги прави идеални за шкафове за електроапартура, особено когато става въпрос за бързи инспекции или отчитане на показания. Флуоресцентните лампи реагират по-бавно и се амортизират в значителна степен, ако се включват и изключват често.

Флуоресцентните лампи са чупливи и съдържат токсичните живак и фосфор. И двата елемента са вредни и затрудняват обезвреждането на отпадъците. При случайно счупване на лампа се отделя определено количество токсичен материал под формата на газ. Светодиодните лампи са изцяло в твърдо състояние и увреждането им вследствие на ударно натоварване е много по-трудно, което намалява риска от замърсяване.
Светодиодното осветление се характеризира практически с нулеви разходи за поддръжка. Честотата на подмяна на LED лампите понастоящем е най-добрата на пазара. Светодиодите издържат повече от всеки друг светлинен източник, предлаган в търговската мрежа.

LED осветителите отделят сравнително малко топлина, което е важно за безопасното и дългосрочно функциониране на оборудването в един шкаф за електроапаратура. За разлика от това, при флуоресцентните осветители около 15 – 18% от енергията се губи под формата на топлинни загуби.
Както вече беше споменато, светодиодните осветители не само са по-енергийно ефективни от флуоресцентните, понижавайки оперативните разходи, но периодът на възвръщаемост на инвестицията е по-кратък, основно заради редуцираните разходи за поддръжка. По-краткият експлоатационен живот на флуоресцентните осветители означава, че неколкократно ще се наложи закупуването на нови такива в рамките на оперативния живот на една-единствена светодиодна лампа.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: електрически шкафове, шкафове за електроапаратура, LED осветление, LED, светодиодно осветлениеНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top