Отмина времето, когато се търсеше най-евтиното решение

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2007

Регина Сомлева, ръководител направление КИПиА в ABB България пред сп. Инженеринг Ревю

Г-жо Сомлева, само преди месец бяхте домакини на юбилейното десето издание на индустриалния семинар, който организирате в страната. Как успяхте да предизвикате сериозен интерес към събитието от страна на преситени с подобни покани и информация хора като вашите гости?

Самата аз бях приятно изненадана от интереса към семинара. Печелившата ни формула включва полезна информация и приятни преживявания, съчетани със стремеж всеки от гостите ни да се чувства привилегирован. Друг важен факт за успеха на семинара е, че АВВ Automation държи най-голям пазарен дял на българския пазар в областта на контролно-измервателните прибори в индустрията, което е резултат от дългогодишното ни присъствие и последователната и задълбочена работа с клиентите.

Трудно е да се повярва, че от 20 години работите в този бранш!

Благодаря, но това показват фактите. През 1986 год. започнах работа с фирма Fischer & Porter. В началото на 1991 г. ми бе възложено ръководството на търговското им представителство в България. Впоследствие компанията Elsag Bailey закупи Fischer&Porter - през 1994 г. Това обединение доведе до разширяване на продуктовата гама и възможностите ни да предлагаме комплексни решения. През 1996 г. Elsag Bailey присъедини друга голяма немска фирма, производител на КИП и А и газанализаторна техника - Hartmann & Braun. Глобализацията бе в разгара си по това време и голямата сделка не закъсня. През 1998 год. АВВ закупи Elsag Bailey. И така, аз и колегите ми попаднахме в голямото семейство на АВВ.

Този динамичен процес на присъединяване обогати не само продуктовото ни портфолио, но и знанията ни за предлаганото оборудване, което аз отчитам като огромно предимство.

От 1991 г. до днес на българския пазар се настаниха почти всички големи компании в областта на измервателната техника и автоматизацията. Нека ви провокираме: какво ще кажете за колегите си от бранша и предлаганата от тях техника?

Истина е, че всички големи фирми производители на контролно-измервателна техника присъстват под някаква форма на българския пазар. Всички те предлагат качествено оборудване, отговарящо на последните технически тенденции и изисквания. А с не малка част от колегите от тези фирми поддържам добри колегиални отношения.

Каква е политиката ви по отношение на инженеринговите партньори?

Реализацията на много от проектите, по които работим, не е възможна без участието на инженерингови партньорски фирми. В областта на изграждането на системи за емисионен контрол работим в тясно сътрудничество с фирма Старт Инженеринг, чиито инженери са специално обучени в завода ни в Германия. Изграждането и поддръжката на такива системи изисква специална квалификация и добре организиран сервиз. Други инженерингови фирми, с които имаме дългогодишни отношения и работим съвместно в областта на енергетиката, са фирмите Тотема Инженеринг и АМЕЕС. Имаме добри партньорски отношения и с други инженерингови фирми, имащи силни позиции в областта на хранително-вкусовата и хартиено-целулозната промишленост като СБМ-2 и АС-ДС.

За момента фирмите, с които работим, имат капацитета да отговорят на нуждите ни. Ако на един по-късен етап пазарът се разшири, сме отворени към нови партньорства.

Добри ли са перспективите за развитие на бранша като цяло?

Преди 20 години нивото на автоматизация във всички области на промишлеността беше незначително. В момента голяма част от производствата в химическата, циментовата, хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии, както и в сферата на цветната металургия и енергетиката, са напълно автоматизирани.

Смятам, че голям потенциал за внедряване на оборудване за автоматизация има в областта на черната металургия, хартиено-целулозната промишленост, както и водоснабдяването и пречистването на водите. Изграждат се и нови модерни предприятия за добив на био-дизел, масла и спирт, които задължително внедряват системи за автоматизация. В областта на екологията също има много перспективи - изграждане на сероочистващи инсталации и внедряване на системи за емисионен контрол.

Все така основно ценови ли са аргументите за покупката на определено техническо изделие?

Що се отнася до аргумента цена за покупка на тази техника, застъпвам твърдо мнението, че отмина времето, когато се търсеше най-евтиното решение. Всеки водещ специалист в областта разполагаше с достатъчен период през последните години да натрупа опит и да се убеди, че компромисът ниска цена за сметка на качеството не бива да се прави в областта на автоматизацията. Целта на контролно-измервателната техника и системите за автоматизация е да намали до минимум човешкия фактор и да осигури надежден процес на производство. Некачествените продукти в тази област могат да доведат до милиони лева загуба. Това е ясно на специалистите по КИП и А и те вече са готови да предоставят необходимите аргументи пред ръководството на предприятията за закупуване на качествени продукти и услуги. Клиентът вече търси освен доставчик на оборудването, и надежден партньор, който е готов да окаже съдействие при избора и реализацията на цялостни решения.

 
Top