РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

OVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROP“DynaTemp CR-BS/BX" Централно регулиране и управление в малки и големи сгради: за по-голям комфорт и по-добра енергийна ефективност Чрез "DynaTemp CR-BS/BX" Oventrop предлага модулна система за изграждане на автоматизация в сгради със сензори и изпълнителни елементи в областта за регулиране на стайната температура. Сигналите за температурата и/или за превключването се пренасят през полеви и стайни модули под формата на Bus-сигнали и от там се направляват към централния регулатор DDC "CR-BS" или "CR-BX" и се разпространяват. Те имат интерфейс за визуализация на данните и тяхното свързване в апаратура за управление на инсталации в сгради. Модели: "DynaTemp CR-BS": •регулиране на стайната температура на радиатори (децентрализирано), термостати на радиатори •временно зависимо понижаване на температурата в DDC (централно) "DynaTemp CR-BXФ: •регулиране на стайната температура за всяко помещение в DDC (централно), електронни задвижващи устройства на радиатори, задаване на номинални стойности на стайния термостат •временно зависимо понижаване на температурата в DDC (централно) Предимства: •икономия на енергия чрез съгласуване на топлинната нужда с действителните времена/профили на ползване •bus-базирани системи за регулиране на стайната температура •предназначени за малки и големи сгради (възможна е работа на повече уреди) •лесна употреба, модулна конструкция •състоянията на системата могат да бъдат протоколирани •свързване към стандартни LAN-мрежови уреди •системите са базирани на отворени комуникационни стандарти (например BACnet, Web-платформи, TCP/IP) •възможно е интегрирането в апаратура за управление на инсталации в сгради на голям брой други производители Представителство в България: бул. Д-р Г. М. Димитров 58, София 1172 Тел..: +359 2 961 57 10; Факс: +359 2 962 44 65 www.oventrop.bg; E-Mail: mail@oventrop.bg Централа в Германия: Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Strase 1, D-59939 Olsberg Тел..: +49 29 62 82-0; Факс: +49 29 62 82 400 www.oventrop.de; E-Mail: mail@oventrop.de

Top