Пътуваща изложба на Festo в страната

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Пътуваща изложба на Festo в страната

Демонстрационно шоу показа иновативни решения в автоматизацията и пневматиката

От 7 до 10 май Фесто България бе домакин на пътуваща изложба в различни градове на страната. Събитието бе част от мащабно мероприятие на водещата немска компания, включващо обиколка и в Сърбия и Словения. Специализираният изложбен автобус, наречен Expotainer, посети четири града у нас, предоставяйки възможност на специалисти в областта на автоматизацията, преподаватели и студенти от висши технически учебни заведения да се запознаят с нови продукти и комплексни решения на Festo.

Първият град от пътуващата изложба бе Русе, където пред ТУ-Ангел Кънчев на 7 май стартира поредицата от събития в страната. На 8 май експотейнерът посети ТУ във Варна, на 9 май - ТУ-Пловдив. Последната спирка на Expotainer бе в столицата, където специалисти от София и региона се запознаха с демонстрационните дисплеи в паркирания пред офиса на Фесто България изложбен автобус.

Представени бяха нови продукти на Festo и системни решения, чрез които бяха симулирани реални производствени процеси от различни области на промишлеността.

Сред показаните продукти бяха компактни вентили серия МН1 и МН2, вентилни острови тип CPX, позициониращи линейни модули HME/HMP-B, компактни цилиндри от серията AND/AEN, хващачи тип HGPT, HGPL, HGDS, Festo-продукти, предназначени и отговарящи на изискванията за хранително-вкусова промишленост. Гостите имаха възможност да се запознаят с новите серии контролери CMMS-ST, CMMS-AS, CMMP-AS, с аналоговите, индуктивните и сензорите за цвят от сериите SMAT-8E, SOEC, SOE, SIE, както и с новите продукти на Festo от въздухоподготовката, вентилите, вентилните острови, пневматичните цилиндри и задвижвания. Бяха представени готови за монтаж решения на Festo, с които се цели съкращаване на времето на клиента при конструиране, вграждане и поръчка.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top