Пазар на автоматични прекъсвачи у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2007

Мащаби на пазара на автоматични прекъсвачи за периода 2005 - 2007 г.

Представените графики илюстрират развитието на пазара на автоматични прекъсвачи в България за периода 2005 - 2007 г. на базата на предоставена от Националния статистически институт (НСИ) информация. Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Митническата тарифа (МТ) на Република България. Тъй като в МТ липсва единна позиция , отнасяща се до автоматичните прекъсвачи, според водещи в бранша пазарни играчи те се внасят, респективно изнасят, като стопяеми предпазители; изключватели; други апарати за защита на електрически вериги, както и други прекъсвачи, превключватели и разединители. Информацията за 2007 г. обхваща периода януари - юли включително.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на автоматични прекъсвачи, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ. Сред причините за скептицизма по отношение точността на показаните данни редица специалисти посочват именно отсъствието на обща позиция в МТ, под която да се внасят, респективно изнасят, автоматичните прекъсвачи у нас.

На фигура 2 отсъстват данни за износа на стопяеми предпазители за 2005 г., тъй като представляват конфиденциална информация, съгласно чл. 26 (1), т.3 от Закона за статистиката. Според тази клауза, статистическа информация, която обобщава данни за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85% от общия обем, не се предоставя и огласява.

Внос и износ на автоматични прекъсвачи по държави

Според предоставените на редакцията данни за износа на автоматични прекъсвачи на базата на изброените позиции от МТ, за първите седем месеца на 2007 г. най-голям е износът за Франция, Германия и Швейцария. В съответствие с клаузите на Закона за статистиката, конкретни данни за износа за 2005 и 2006 г. за по-голямата част от държавите не са предоставени на редакцията. Информацията показва, че Швейцария, Франция и Германия са и най-големите вносители на автоматични прекъсвачи за периода януари - юли 2007 г. Според информацията от НСИ, Швейцария е най-големият вносител на други апарати за защита на електрически вериги, като вносът за 2005 г. възлиза на 3 197 226 лв., а за първата половина на 2007 г., например, на 1 977 053 лв. За целия разглеждан период, Германия е най-големият вносител на технически средства от позицията други прекъсвачи, превключватели и разединители (около 4,3 млн. лв. средно за 2005 г. и 2006 г., а за 2007 г. само до юли вносът възлиза на 4 892 779 лв.). Сред големите вносители се откроява и Чехия, която е най-големият вносител на изключватели за 2006 г. (2 071 206 лв.) и на други апарати за защита на електрически вериги за 2007 г. (830371 лв.). Швеция и Словения също са сред водещите вносители в областта на стопяемите предпазители.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top