Проектираме около 100 км газопроводи в България към момента

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Фирма РАП Системс България проектира вече 7 години със своите български инженери и германски мениджмънт големи електроцентрали и инфраструктурни проекти в областта на енергетиката.

Повечето от проектите бяха за Западна Европа, но и все по-често РАП проектира за клиенти в България, особено за тези, които се интересуват от най-новите технологии. Поради тези причини РАП участва в проектирането и реализацията на най-модерна когенерационна електроцентрала с газов и паров цикъл – когенерация с мощност 50 MW електрическа енергия и 50 MW топлинна енергия на EVN в гр. Пловдив.

В енергийния сектор нараства значението на ресурса природен газ.

РАП проектира понастоящем около 100 км газопроводи в България и представлява водещи производители на материали и компоненти за тяхното изграждане.

Както при повечето промишлени инсталации, доброто качество в новата технология е предпоставка за дългосрочна експлоатация с висока степен на сигурност и ниски разходи за поддръжка.

Използват се шевни тръби от листова ламарина, които са съответно оформени и заварени. Качеството на тръбите зависи в решаваща степен от процеса на заваряване. През последните години са разработени модерни, високоавтоматизирани съоръжения, които произвеждат хомогенен заваръчен шев, който има почти идентични свойства с основния материал. Borusan Mannesmann, водещият турски производител с германско участие, е инвестирал в последните години в такива съоръжения, които произвеждат спиралошевни заварени тръби в двуетапен процес на изработка и доставя тръби за Турция и Европа и в големи количества за САЩ.

За по-дълъг живот на подземно положените метални тръби наред с качеството на производството от особена важност е и катодната защита от корозия. Компанията V & C от Австрия е един от водещите производители в Европа.

Корозията причинява ежегодно огромни щети по тръбопроводи, съдове, стомана в бетон и в други видове метални конструкции. Пасивните предпазни мерки като например обвивки или покрития са недостатъчни за предотвратяване на разрушаването в резултат на корозия. Само комбинацията от пасивни и активни предпазни мерки като катодната защита от корозия (KKS) предлага достатъчно защита от корозия.

Катодната защита от корозия се състои от саморегулиращо се съоръжение, което подава защитен ток през металните тръби. Това включва програма за поддръжка и мониторинг, която дава възможност за своевременно локализиране на потенциални уязвимости на тръбопровода. Съвременните системи за KKS препращат измерените данни в команден център и предлагат оптимални интерфейси за ефективен мониторинг на тръбопровода.

За безпроблемната и безопасна експлоатация на газовите мрежи използваната арматура е следващ важен компонент. Групата Schuck е представена в над 50 страни с пет международни офиси. Те произвеждат и продават компоненти за съединения на тръбопроводни системи: за пренос и управление на течни или газообразни вещества в областта на преносните мрежи и задвижващи устройства и в областта на разпределението при дистрибуция до крайния потребител.

Фирма Schuck е разработила много специална технология за заваряване на корпусите на големите сферични кранове. Методът позволява много точно и надеждно производство на разумни цени.

Разширяването на газовата инфраструктура ще стане през следващите години със сигурност една стратегически важна тема и едно много вълнуващо техническо предизвикателство.

Рамон Харпс, управител на РАП Системс БългарияКлючови думи: РАП Системс България, газопроводи, катодна защита от корозия (KKS)Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top