Прогнозен анализ и моделиране в реално време във ВиК инфраструктурата

Начало > В и К > 30.11.-0001

Прогнозен анализ и моделиране в реално време във ВиК инфраструктурата | Инженеринг ревю, снимка 1
Прогнозен анализ и моделиране в реално време във ВиК инфраструктурата

Концепциите за интелигентна ВиК инфраструктура включват редица ключови елементи, сред които усъвършенствани сензори на по-ниска цена, по-ефективни мрежови комуникации, подобрено управление на данни и т.н. На базата на тези технологии и подходи могат да бъдат изградени цялостни решения за реални оперативни задачи.

Те надграждат с интелигентна функционалност съществуващия инструментариум
във водния сектор – SCADA системи, CMMS софтуер (за компютъризиран мениджмънт на поддръжката на водната инфраструктура), клиентски билинг системи, GIS платформи, бази данни за хидравлично моделиране и др. В наши дни са налице множество предизвикателства във водния сектор, включително разточителните откъм ресурси (време, труд, персонал и средства) практики при управлението да данни. Те могат да бъдат разрешени с прости и интуитивни решения.

Прогнозният анализ в реално време
е базиран на чисто статистически модели, адаптирани към мениджмънта на водната инфраструктура. Този тип анализ съчетава потоци оперативни данни с техническа информация за съответните комунални съоръжения, като така създава фундаментална научна база за прогнозиране поведението и ефективността на инфраструктурата.

Прогнозните модели се генерират и обновяват в реално време и обхващат променливи като: поток и дебит, налягане, нива в резервоарите, качество на водата, статуси на помпите и помпените системи, настройки на контролните клапани и регулатори, както и потреблението на вода от абонатите на съответното дружество.

Прогнозното моделиране и анализ в реално време се съпоставят регулярно в SCADA системата с резултатите от наблюденията върху ВиК инфраструктурата в исторически план. На базата на тези данни могат да бъдат идентифицирани и предотвратени бъдещи повреди и аварии в системата, да бъде инициирана превантивна поддръжка, както и да бъде удължен сервизният живот на съоръженията.

Софтуерни системи от ново поколение
Прогнозното моделиране в реално време бързо се пренася от сферата на ултрамодерните прототипни технологии в ежедневния воден мениджмънт като база за изграждането на интелигентна водна инфраструктура. Съвременните софтуерни платформи за прогнозно моделиране разчитат на гъвкави и надеждни методологии за достъп до данни, филтриране и интеграция с инфраструктурните елементи.

Моделирането се извършва автоматично, посредством локална или облачна обработка на данните, а резултатите от него са достъпни за потребителите през уеб-базирани клиенти с интерактивни информационни табла за персонални компютри или мобилни приложения за смартфон или таблет.

Внедряването на технологии за прогнозно моделиране
на ВиК инфраструктура във водния мениджмънт позволява на комуналните оператори да оптимизират работата на съоръженията и да подобрят ефективността им, да улеснят планирането и изпълнението на различни мероприятия. На базата на периодични доклади и справки, включващи прогнозни и исторически модели на поведението на ВиК системата, мениджърите в комуналния сектор могат да се справят със сериозни предизвикателства като намаляване течовете и загубите на вода, подобряване енергийната ефективност на съоръженията и повишаване качеството на водата.


Вижте още от В и К


Ключови думи: ВиК сектор, воден мениджмънт, прогнозен анализ, прогнозно моделиранеTop