Проведоха се серия от семинари на Autodesk

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

На 28, 29 и 30 май т. г. в хотел Шератон София Хотел Балкан се състояха серия от специализирани семинари, посветени на новите решения за проектиране на Autodesk.
Първият семинар бе на тема Новите решения 2013 от Autodesk за архитектурно, конструктивно и ВиК, ОВК, електропроектиране. Мероприятието бе организирано от Autodesk, дистрибуторът Би Ем Джи и неговите партньори КадПойнт, Каниско и Мапекс. Семинарът бе посетен основно от архитекти, конструктори, инженери ВиК, ОВК, електро, както и преподаватели и студенти от водещите висши учебни заведения у нас.

Програмата на семинара на 28 май започна с представяне на тенденциите в архитектурното, конструктивно и инженерно проектиране, комплексния подход и решенията на Autodesk. Присъстващите имаха възможността да се запознаят със съвременното архитектурно проектиране със софтуерния пакет Autodesk Building Design Suite 2013, както и с конкретни примери на неговото приложение. Представени бяха и новостите в проектирането на конструкции с Autodesk Building Design Suite Ultimate 2013. Направени бяха демонстрации с Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, както и с Robot Professional. Другите теми, заложени в програмата, бяха Управление и контрол на проекти с Navisworks Simulate, Navisworks Manage и Остойностяване с Quantity Takeoff за целите на проектанти и строители.

Специализираният семинар Нови решения 2013 от Autodesk за инфраструктурно проектиране и управление на данни се състоя на 29 май. Мероприятието бе организирано от Autodesk, БиЕмДжи, Каниско и Мапекс.

Програмата представи водещите трендове в инфраструктурното проектиране и управление на данни, като бяха показани новите версии на пакетите и програмите за 2012 на Autodesk.

Присъстващите имаха възможността да се запознаят с новия пакет Infrastructure Design Suite 2013 за устройствено планиране от Autodesk.

Бяха направени демонстрации на най-съвременно инфраструктурно моделиране и реалистично визуализиране. Бе показано актуалното пътно проектиране с единния модел на Infrastructure Design Suite Premium 2013. Към края на програмата бяха демонстрирани възможностите на пакета Infrastructure Design Suite 2013 в областта на жп проектирането.

На 30 май т. г. се състоя и третият семинар на тема Бъдещето на машинното проектиране и продуктовия дизайн - дигитално прототипиране с Autodesk 2013. Събитието бе организирано от Autodesk, дистрибуторът за България – BMG и партньорската фирма М КАД, като акцент бяха новостите във версии 2013, работните процеси през отделните етапи на машинното и продуктовото проектиране и използването на комплекс от инструменти за решаването на конкретни предизвикателства в този вид проектиране.

„На събитието бяха проведени конкретни демонстрации на възможностите на продуктовите пакети за машинно и продуктово дигитално прототипиране, симулации, анализ и визуализиране с Autodesk версии 2013”, споделиха организаторите. „Практически бяха показани облачните услуги – Autodesk 360, концептуално проектиране, 2D чертеж и директната взаимна връзка между 2D DWG файл и тримерния параметричен модел на Inventor, проектиране на електрическо окабеляване с AutoCAD Electrical, както и директна връзка на AutoCAD Electrical и електрическите проекти с Inventor Routed Systems 2013.

Сред останалите представени теми бяха новите и безплатни онлайн приложения от Autodesk за 2D проектиране и създаване на механизми, управление на данни и проектантския процес с Vault, както и демонстрация на работния процес във фирма, използваща решението на Autodesk и презентация на проект, разработен с Inventor Prоfessional 2013 от двама обещаващи студенти от Техническия Университет в София”, информираха те.Ключови думи: Autodesk, семинари, AutoCADЕКСКЛУЗИВНО
Top