Работещо сътрудничество на бизнеса и образованието в България

Начало > Автоматизация > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2019 > 02.04.2019

Като признание за реализирането на лабораториите, наскоро ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ бе удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric.
Като признание за реализирането на лабораториите, наскоро ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ бе удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric.
Работещо сътрудничество на бизнеса и образованието в България
Работещо сътрудничество на бизнеса и образованието в България

ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric за изграждането на две учебни лаборатории по роботика и автоматика

 

В началото на декември м.г. в Технически университет–София и Технически университет–София, филиал Пловдив, официално бяха открити нови учебни лаборатории по роботика и автоматика, оборудвани с последните технологии и продукти на Mitsubishi Electric. Те са изградени и оборудвани от фирма ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ - водеща в областта на индустриалната автоматизация у нас вече повече от 20 години.

Като признание за реализирането на лабораториите, наскоро ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ бе удостоена със специална награда от Mitsubishi Electric.

Изключително ценен факт в съществуването на лабораториите е интересът от страна на студентите и възможността да се обучават на практика с най-съвременна техника и високи технологии. Това споделиха единодушно пред сп. Инженеринг ревю ръководителите на двете лаборатории. Те разказаха за супер модерната техника, внедрена в лабораториите, както и за съвместната работа със специалистите от ЕХНАТОН, която не е изчерпана с доставката на техниката в тях. И в двете лаборатории колаборацията продължава – сътрудници на компанията подпомагат пряко учебния процес, благодарение на усилията на ЕХНАТОН студентите имат постоянен достъп до новостите от първа ръка.

 

„Интересът към лабораторията може да се определи като доста голям - както от студенти, така и от страна на университета. На 14-15 март се проведоха Отворени врати в ТУ-София и лабораторията беше включена в инициативата. Интересът към нея беше значителен – от страна на кандидат-студентите, а и от студенти от други специалности на ТУ-София“, споделя гл. ас. д-р инж. Владимир Христов, катедра Автоматизация на електрозадвижванията, факултет Автоматика, Технически университет – София.

„На 20 март се проведе посещение на лабораторията от ученици от Професионална гимназия по телекомуникации - София, които искаха да се запознаят с индустриалната роботика и съвременните системи за управление на електрозадвижанията в индустрията. През май-юни се подготвя и обучение на студенти от клуба по роботика към ТУ-София, чиято цел е да се ориентират към индустриалната роботика и управлението на роботизирани системи“, разказва за активната дейност в лабораторията нейният ръководител.

Смятам, че интересът към лабораторията и нейните постижения тепърва предстоят. Ние постоянно поддържаме връзка със специалистите-инженери от ЕХНАТОН, от които получаваме обратна връзка за реалните проблеми в индустрията. Благодарен съм на целия екип от фирма ЕХНАТОН, които ни оказаха съдействие по внедряването и пускането на лабораторията в действие, споделя инж. Христов.

 

„Роботите и задвижванията на Mitsubishi Electric в лабораторията са върхови постижения в областта и с основание предизвикват интерес“, заяви пред списанието ас. д-р инж. Радослав Хрисчев, катедра Системи за управление, Факултет по електроника и автоматика, Технически университет – София, филиал Пловдив.

„Благодарение на добрата съвместна работа с професионалистите от ЕХНАТОН, предварително бяха подготвени презентации, лабораторни упражнения и материали, и със започването на новия семестър започна обучението на студенти в новата лаборатория. На база предоставеното оборудване – роботи и електрозадвижвания на Mitsubishi Electric и система за техническо зрение на Cognex, дипломанти подготвят дипломните си работи. Освен българските студенти, дипломни работи в областта на електрозадвижванията готвят и чуждестранни студенти с обучение на английски език. За студентите от други специалности, проявяващи интерес към новото оборудването, организираме извънучебни презентации и демонстрации“, разказва инж. Хрисчев.

„Съвместната работа със специалистите на ЕХНАТОН не приключи с изграждането на лабораторията. Контактите с тях са постоянни. Благодарение на това имаме възможност да получаваме актуална информация за технологиите на  Mitsubishi Electric, които включваме в обучението на студентите. Това е отлична възможност младите инженери, завършващи университета, да придобият върхови знания и умения и в резултат лесно и бързо да намерят реализация в индустрията“, споделя той.


Вижте още от АвтоматизацияTop