Решения за маркиране на вторични опаковки

Начало > Автоматизация > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2024 > 22.05.2024

  • Нарастващото търсене на надеждни и устойчиви опаковъчни решения в индустрията налага все по-динамично развитие на технологиите за маркиране

  • Все повече предприятия в опаковъчния сектор залагат на автоматизирани машини и линии за генериране, отпечатване и прилагане на етикети и маркировки

  • Все по-популярни стават принтер-апликаторите, които съчетават висока производителност с качество и точност при поставяне на етикетите

 

Нарастващото търсене на надеждни и устойчиви опаковъчни решения в ключови сектори на съвременната индустрия, като ХВП, фармацевтичната, козметичната, химическата промишленост и др., налага все по-динамично развитие на технологиите и оборудването за кодиране, маркиране и етикетиране. В допълнение към ориентираните към потребителя функции на баркодовете, етикетите и маркировките върху първичните опаковки, тези върху вторичните (стекове, кутии, кашони, групови опаковки, торби, бигбегове, палети и т. н.) носят и добавена информационна стойност за целите на складовата дейност и логистиката, както и за проследимостта на продукта по цялата верига на стойността. Ето защо отпечатаните данни, независимо дали са директно върху картона или върху стикер, е необходимо да бъдат лесни за разчитане и устойчиви на повреждане при преместване, складиране и транспортиране. Същевременно основен приоритет при пакетиращите линии остава максималната производителност, която трябва да бъде съчетана с висококачествен печат и надеждно прилагане на маркировката върху вторичната опаковка.

 

Съвременни подходи

Най-логичното и ефикасно решение на този двустепенен проблем, разбира се, е автоматизацията. Убедени в предимствата й, все повече предприятия в сектора залагат на автоматизирани машини и линии за отпечатване и поставяне на етикети върху кутиите и кашоните, все по-популярни сред които стават т. нар. принтер-апликатори. С такива системи би могла да бъде постигната търсената висока производителност в комбинация с постоянно високо качество и точност при позиционирането и прикрепянето на информационните носители върху повърхността на вторичната опаковка. В редица взискателни и хигиенни приложения, включително в хранително-вкусовия сектор, принтер-апликаторите се налага да работят при агресивни условия, влага и замърсявания и да издържат на интензивно почистване и дезинфекция. Ето защо за такива сценарии водещите производители в сегмента предлагат специализирани решения в санитарно или индустриално изпълнение със съответния дизайн и повърхности и подходящ клас на защита на електрониката, окабеляването и блоковете за управление.

Специални изисквания в такива приложения са налице и към материалите на субстратите. Необходимо е те да бъдат устойчиви на намокряне, изтриване, размазване и повреждане при контакт с химикали и други специфични субстанции.

Някой от най-усъвършенстваните системи за маркиране на вторични опаковки разполагат с интегрирани софтуерни платформи за цялостно обезпечаване на процеса по генериране на маркировката и модифициране на нейния дизайн, отпечатването и прилагането й върху кутията, кашона или чувала. Тези платформи обикновено дават възможност за корекции и промени във вида и съдържанието на принтираните етикети в реално време, като и за съхранение на шаблони, готови проекти и набори от параметри.

Развитието на технологиите и оборудването в сегмента позволява динамично, статично и високоскоростно маркиране и етикетиране на вторичните опаковки с различни по формат, размер, съдържание и позиция върху складовата или логистична единица информационни идентификатори. На пазара се предлагат както специализирани системи, проектирани за работа с един или няколко сходни вида опаковки, така и по-универсални решения, които могат да бъдат персонализирани и адаптирани за маркиране на по-широк асортимент от разнообразни обекти.

Иновация в сегмента са модулните концепции, които позволяват оборудването на съответната машина или линия с необходимите по тип и брой функционални елементи, които да покриват моментните изисквания относно производителността и ефективността и да могат лесно и удобно да бъдат преконфигурирани при необходимост.

Макар да се радват на значително по-малко търсене, на пазара се предлагат и богат набор от полуавтоматични и ръчни системи за маркиране. Преносимите принтери за етикети и принтер-апликатори могат да бъдат използвани самостоятелно или като допълващо основната машина/линия решение за малки партиди, по-отдалечени локации и др.

 

Специфики на етикетирането

Етикетите върху вторичните опаковки обикновено съдържат различна информация от тази при първичните. Те поставят акцент върху това какъв е продуктът, колко индивидуални опаковки се намират в кашона или стека, какво е общото тегло и т. н. Възможно е да бъде добавена информация за изпращача и получателя при транспортиране на вторично опаковани стоки. Други стандартни елементи на етикета са партиден и/или сериен номер, данни за проследимост, специални инструкции за манипулиране и съхранение, лога, брандови маркировки, маркетингови послания, GTIN идентификатор (Global Trade Item Number), както и баркодове, QR кодове и символики за обозначаване при транспорт и дистрибуция.

Вторичните опаковки обикновено са значително по-тежки и обемни, а обработката им с компактна система, закупена основно за първично етикетиране, невинаги е вариант.

Предприятията могат да избират измежду няколко основни подхода при конфигурирането на решение за маркиране на вторични опаковки – да използват съществуващия си етикетен принтер и ръчно устройство за залепяне при по-обемни опаковъчни единици; да инвестират в цялостна система за първично и вторично опаковане или пък да заложат на високопроизводително и гъвкаво модулно решение, което да бъде конфигурирано според моментната необходимост.

Предимство на етикетите при маркирането на вторични опаковки е възможността те да бъдат отпечатани във всякакви форми и размери и върху разнообразни материали със специфични свойства и/или покрития. Друго преимущество е лесното и бързо прилагане на идентификатора върху кашона или кутията при използване на самозалепващи се стикери, които са отлично решение за двете най-често използвани групи материали за вторично опаковане – картон/велпапе и найлон/фолио.

Модулните принтер-апликатори за индустриални приложения традиционно са с висока степен на автоматизация и използват основно термодиректен или термотрансферен печат за принтиране на информацията върху субстрата. В редица сценарии вторият вариант се оказва по-бюджетен и ефективен за предприятията.

Съвременните промишлени машини и линии за отпечатване и прилагане на самозалепващи се индентификатори върху вторичните опаковки най-често използват пневматичен или електромеханичен цилиндър, върху който се поставя ролка с празни или напечатани етикети – в зависимост от етапа и позиционирането на принтерната глава в процеса. Самият етикет може да бъде притиснат към картона или найлоновата опаковка механично – чрез друга ролка/валяк или подложка, или с помощта на сгъстен въздух. Специална система се грижи за равномерното подаване, отпечатване и залепяне на етикетите спрямо скоростта на движение на технологичната линия, за да не се допускат презастъпване, пропускане, нагъване, намачкване или други проблеми. Автоматизиран е и процесът по отделяне на етикета от ролката, за да се случва достатъчно бързо и с постоянна точност.

В дизайна, генерирането, прилагането и разчитането на маркировки върху етикети могат да бъдат интегрирани редица технологични иновации, като машинно зрение, изкуствен интелект и машинно самообучение в оптичното разпознаване на символи, проверките за грешки в данните и инспекцията на стикерите. Освен от усъвършенствани средства за автоматизация, машините и линиите в мащабните модерни приложения биха могли да се възползват и от предимствата на роботизирани системи за обслужване, които да сведат човешката намеса до абсолютния минимум.

 

Особености при директно маркиране

В дадени сценарии като по-удобно и ефективно от етикетирането се доказва директното маркиране на вторични опаковки от картон, велпапе или други порести материали. За целта доскоро се използваха предимно термични или пиезоелектрични мастиленоструйни принтери с висока резолюция, способни да отпечатват разнообразни баркодове и символики, текст и графични изображения върху материала. Преимущество е отличното качество на принтираната информация, която обаче при недостатъчно добро изсъхване или гладки повърхности би могла да се размаже. Алтернатива са по-съвременните лазерни системи за директно маркиране, които отпечатват значително по-устойчиви на повреждане маркировки. Те са и по-бързодействащи и работят по-чисто, като в допълнение са и значително по-евтини за обслужване.

Методът с директните маркировки се счита за по-бърз, удобен и екологосъобразен от етикетирането в конкретни приложения, тъй като елиминира субстрата на информацията като консуматив, а в последствие и като отпадък. В допълнение няма ограничения при размера на идентификатора, зададени от физическия му носител. Лазерните системи за директно маркиране се отличават със значително по-ниски изисквания за поддръжка в сравнение с мастиленоструйните, тъй като не се нуждаят от специални мастила и консумативи за почистване на касетите, печатащите глави и дюзите. Иновативна възможност при тази техника е предварителното нанасяне на специални покрития върху материалите за вторично опаковане, които гарантират по-трайни, четими, висококонтрастни и издръжливи маркировки.

Цялостните линии за директно маркиране обикновено включват транспортна лента (конвейерен механизъм – отделен в рамките на линията или интегриран в по-мащабна автоматизирана система в предприятието), по която се движат опаковките, подаваща и позиционираща опаковките система и печатаща глава. Решението може да включва и камера или сензор за машинно зрение, които да извършват визуална инспекция на маркировките, специализиран софтуер за дизайн, мониторинг и управление на процеса и т. н.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: маркиране, кодиране, етикетиране, вторични опаковки, опаковъчна индустрия, опаковъчен сектор, принтер-апликаториРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Top