С иновативни технологии и добре подготвени кадри срещу кризата

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2009

Д-р инж. Стефан Деевски,
управител на АМК Задвижваща
и управляваща техника,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Деевски, немската компания АМК е добре позната на българския пазар. Бихте ли разказали накратко за историята й в България?
АМК Задвижваща и управляваща техника е филиал на немската компания АМК, водещ производител на сервозадвижвания и системи за управление на технологични процеси. Фирмата е регистрирана на 8 декември 1998 г. в Габрово и преди няколко месеца чествахме десетата й годишнина. АМК Габрово притежава и развива натрупания 45-годишен опит на фирмата-майка в областта на приложенията и производството на средства за автоматизация - серводвигатели, сервоуправления, PLC, CNC, визуализиращи панели, т.е. всичко необходимо за изпълнение на цялостен, напълно автоматизиран проект за дадена машина или технологична линия.
Какви изделия включва производствената гама на АМК у нас?
Продуктовата гама на АМК е изградена на базата на унифицирана PLC и задвижваща технология, обединяваща всички АМК продукти в компактна минисистема, осигуряваща максимална мощност в минимален обем. Всички компоненти - серводвигатели, сервоуправления, програмируеми контролери и визуализиращи панели - са стандартизирани и напълно съвместими помежду си, което ги прави подходящи за бързо изграждане на технически оптимални, гъвкави и отворени за разширение разнообразни технически решения. В технологично отношение АМК е на нивото на Siemens, Fanuc, Heidenhain, Allan Bradley. На пето място сме по продажби на средства за задвижване и управление на технологични процеси в Европа, Средиземноморието и Африка.
Какви са най-интересните и иновативни проекти, реализирани от АМК напоследък?
Сред забележителните технически и технологични постижения на АМК са, например, печатащите технологични линии с 13 m/s скорост на печат и 1 микрометър точност, характерна за налагане на разцветките при цветните фотографии. Гордеем се и с линиите за производство на цигари, които са с капацитет 20 хил. цигари в минута. Миналата година бе пусната технологична линия за производство на хартия, задвижвана от 128 серводвигатели в синхронен режим на управление. Създадено бе ново поколение шприцгус машини с електромеханично задвижване и управление, с пълна замяна на хидравликата със специализирани серводвигатели и сервоуправление.
Извършваме и масова модернизация на металообработваща техника - стругове, фрези, машинни центри, агрегатни машини и други. Направихме автомат за етикетиране на различни по големина гранчета. Можем спокойно да кажем, че няма област, в която техниката на АМК да няма приложение, а така също и няма проект, който досега не сме разрешили и той да не е намерил реализация.
На каква маркетингова и търговска политика залагате?
Едно от предимствата на АМК пред конкуренцията е специализираният подход към клиентите, на който е подчинена цялостната ни маркетингова и търговска дейност. Ние не просто продаваме сервотехника, а работим заедно с клиентите си за постигане на техните цели. Практиката показва, че проектите, включващи съвместно проектиране на механиката със задвижването и управлението, монтажа, изпитанията и пускането в експлоатация на машината или технологичната линия, както и обучението на обслужващия персонал, са оптимални като качество/цена/срок на изпълнение. С този си подход АМК се отличава от другите фирми.
Инвестира ли българският филиал на АМК в развойна дейност?
В АМК Габрово имаме силно развита развойна дейност. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти, които работят с немските колеги по най-новите проекти на фирмата, в т. ч. хардуер и софтуер за асинхронни и синхронни серводвигатели, сервозадвижвания и контролери. Сами разбирате, че такава всеобхватна и високотехнологична дейност не може да се упражнява без непрекъсната грижа за обучението на специалистите.
По линия на три проекта по програма "Леонардо да Винчи" 48 млади инженери, току-що завършили ТУ-Габрово, преминаха курсове на обучение във фирмата-майка. От тях 39 работят в АМК - Габрово. В екипа ни има доктори на науките, както и трима аспиранти. В ТУ - Габрово създадохме две лаборатории с АМК техника за обучение на студентите. Наши специалисти водят упражнения и четат лекции в ТУ-Габрово. Много студенти получават дипломни работи по наши проекти. До май 2009 г. ще бъде завършен учебно-производственият ни комплекс за обучение на наши специалисти, както и за практики на студенти и средни специалисти.
Доколко световната икономическа криза ще се отрази на дейността ви и каква е рецептата ви за извличане на позитиви от кризата?
Най-добрата рецепта да се пребори конкуренцията и икономическата криза са новите проекти, иновациите и добре подготвените кадри, които да произвеждат високоинтелектуален качествен продукт.
Top