РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СДС СЪРВИЗ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СДС СЪРВИЗСДС е търговска фирма в областта на отоплителната техника и газовото оборудване за бита и индустрията. От 2010г целта на нашата фирма е да бъдем коректен партньор в нашите взаимоотношения с постоянство и последователност. Основната цел на нашите специалисти е даване на клиента право на избор за постигане на максимален комфорт. С професионализма си и качеството на обслужване, включващо консултантска дейност, проектиране, изграждане потдръжка и сервиз. Фирмата ни разполага със сервизна и складова база, която улеснява бързия ремонт, както на гаранционни, така и на извънгаранционни продукти за България. Компанията ни има честта да бъде представител на световния лидер в проектирането, производството и маркетингът на газ контрол – RMG. RMG Group. Фирмата ни предлага на пазара: - Цялостно решение по проектиране, изграждане, доставка на оборудване и инженерни услуги за изпълнение изискванията от страна на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ПО НАРЕДБА №3 от 19.02.2010 г.; - Изграждане на битова газификация; - Турбинни разходомери за природен газ; - Ротационни разходомери за природен газ; - Диафрагмени разходомери за природен газ до G6 с Prepaid или външен кран за дистанционно отчитане както и система Start-Stop чрез Billing. - Водомери със Prepaid и Billing със Start-Stop система. - Електромери със Prepaid и Billing със Start-Stop система. - Регулаторно и предпазно оборудване за природен газ; - Системи за одориране на природния газ; - Системи за контрол на качеството на природния газ; - Системи за защита на стоманени тръбопроводи; - Мониторинг и наблюдение. Фирмата ни разполага със сервизна и складова база, която улеснява бързия ремонт, както на гаранционни, така и на извънгаранционни продукти за България. Предлаганият от нас сервиз осигурява на нашите клиенти, безотказно функциониране на използваните от тях средства за измерване, регулаторно и предпазно оборудване, като гарантира тяхното съответствие съгласно метрологичните и технически характеристики. гр. Софияж.к. Младост 1, бл. 24,вх. 6, офис 4 гр. Божурище, ПК 2227ул. "Мура" № 10 Т: +359 888 070 504Т: +359 885 222 878 F: +359 2 993 3057 E: office@sds-service.com E: sds-service@abv.bg W: www.sds-service.com

Top