Семинар организираха Bruel&Kjaer Vibro и Антем

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

Тематично събитието представи решения за мониторинг на машини

Семинар на тема "Защитен контрол и диагностика на състоянието на турбините и съоръженията в енергетиката" организира компанията Bruel&Kjаеr Vibro и официалният им представител за България - фирма Антем. Срещата се проведе от 17 до 19 май т.г. в почивен дом Енерго на НЕК в град Приморско. Тематичната насоченост на събитието към енергийния отрасъл определи и професионалната ориентация на присъстващите гости - специалисти от АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 3, ТЕЦ Марица 3 - Димитровград, ВЕЦ Група Рила и ВЕЦ Група Родопи. Сред гостите на семинара бяха и представители на Неохим - Димитровград, и Булгаргаз. Лектори на събитието бяха Алфред Шубл, регионален мениджър на Bruel&Kjаеr Vibro за Югоизточна Европа, Петер Сърланд, специалист в Bruel&Kjаеr Vibro, Дания, и Херман Гевеке, представител на фирма ADWEL, Канада.

"Почти всички топлоелектрически централи, АЕЦ Козлодуй и някои водноелектрически централи са оборудвани със системи за защитен контрол на вибрациите. За да бъдат в крак със съвременните тенденции, тези решения следва да бъдат доразвити в системи за диагностичен контрол на състоянието на машините. Според действащите в момента изисквания, е задължително всички, намиращи се в експлоатация важни производствени машини в промишлеността, да бъдат оборудвани поне със системи за защитен контрол на вибрации", коментират от Антем състоянието на този пазарен сегмент в страната.

Концепции за мониторинг на машини

Разгледани бяха основни концепции за мониторинг на машини и, в частност, на хидроагрегати, както и техническите възможности за тяхното реализиране. В момента в световен мащаб са се наложили три основни концепции - защитен мониторинг, мониторинг на състоянието и интегриран мониторинг, обявиха организаторите. Целта на защитния мониторинг (Safery Monitoring) е автоматично изключване на машините, преди настъпването на катастрофални повреди. Прилагането на концепцията осигурява защита на самата машина, обслужващия персонал, други машини и околната среда. Реализира се чрез системи за непрекъснато измерване и контрол и сравняване на текущите стойности със зададени гранични стойности на широколентови вибрации.

Втората концепция - мониторинг на състоянието (Condition Monitoring) на машините, има за цел ранно откриване и диагностициране на зараждащи се повреди и ефективното им отстраняване. Сред предимствата на концепцията са възможността за правилно планиране във времето на техническото обслужване. За целта към системите за непрекъснат мониторинг се интегрират диагностични схеми и бази данни, като се измерват теснолентови вибрации и параметри на процеса. Интегрираният мониторинг (Integrated Monitoring) обединява описаните два методи за мониторинг на машини. Благодарение на оптималното планиране на техническото обслужване, се постига повишаване на използваемостта и ефективността на машините. Реализира се чрез провеждане на специализирани теснолентови вибрационни измервания и използване на DCS-системи.

Продуктови акценти

С интерес бе посрещнато представянето на новата система за измерване и постоянен контрол на вибрации и параметри на процеса VIBROCONTROL 6000 на Bruel&Kjаеr Vibro. В системата могат да се конфигурират до 36 канала в стандартна 19" касета с вътрешен захранващ модул или до 48 канала с външен захранващ модул. Във възможностите на VIBROCONTROL 6000 е да измерва и контролира всички вибрационни величини, обороти, параметри на процеса (температура, налягане и др.). Чрез включване на специализирани модули системата контролира дебаланс, съосност и др. Друга новост, разгледана в семинарната програма, бе системата за интегриран мониторинг COMPASS-6000, хардуерно изградена на базата на VIBROCONTROL 6000. Сред спецификите на COMPASS-6000 е модулно разработеният софтуер, който осигурява широки възможности за мониторинг и диагностика на вибрациите, увериха организаторите. Портативни и стационарни системи за мониторинг на частичното искрово разреждане във въздуха около статорните намотки на генератора на фирма ADWEL също провокираха вниманието на гостите.

Тенденции в защитния контрол и диагностиката

"Системите за защитен контрол на машините са сложни технически решения, усъвършенстването на които се развива в няколко направления - увеличаване броя на измервателните канали в отделните модули, разширяване на комуникационните възможности. Тенденция е и надстрояването им със системи за диагностичен контрол състоянието на машините. При хидравличните машини развитието е в посока измерване, контрол и диагностика на вибрациите, дължащи се на износването на работните колела на турбините, вследствие на кавитацията; контрол на състоянието на изолацията на намотките на статора и др.", коментират от Антем.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top