РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Шефлер България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шефлер БългарияЧесто копиран, но никога достиган Един истински INA тандем лагер се познава по неговия изключително дълъг живот. Специално разработен за предавки в едно- и двушнекови екструдери, всеки възел се състои от повече последователно подредени аксиални цилиндрично-ролкови лагери. Гениалното съгласуване осигурява равномерно натоварване на всички стъпала в системата. Оптимална разработка, която предизвиква имитаторите. INA тандем лагерите могат надеждно да поемат много големи аксиални сили при малко радиално пространство на вграждане. Това не е по силите на никое копие. Опознайте предимствата на оригинала! Потърсете ни за допълнителна информация. Шефлер България ООД 1504 София, бул. Ал. Дондуков 62А · тел. (02)9463900 info.bg@schaeffler.com · www.schaeffler.bg

Top