РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, октомври 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2013 > СибелСибел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СибелПрецизна диагностика от Weidmann Diagnostic Solutions Швейцарският концерн WEIDMANN, водещ световен производител на изолационни материали за маслени трансформатори, има звено специализирано в диагностичното тестване за превантивна поддръжка на електрически съоръжения, потопени във флуидна среда. Weidmann Diagnostic Solutions залага на най-модерното оборудване и най-иновативните технологии в областта, както и на опитен персонал от висококвалифицирани химици и специалисти. Компанията с дългогодишен опит на пазара в Европа и САЩ, като има 15 стратегически локални диагностични центъра и планира да разшири дейността си в сферата на диагностичните услуги, особено в Европа. От Weidmann Diagnostic Solutions се гордеят с повече от три десетилетия опит в анализа на разтворени газове в маслото за откриване на неизправности в най-ранна фаза и широка гама лабораторни услуги, които предлaгат на своите клиенти: диагностична оценка на превключватели под товар при трансформатори, маслени прекъсвачи, регулатори на напрежение, тестване на SF6 (серен хексафлуорид - елегаз), онлайн управление на данни и др. Лабораторни услуги Спектърът от лабораторни услуги, които Weidmann извършва, обхваща електрически и механични изпитания, тестове за околната среда (наличие на полихлорирани бифинили), диагностика на качеството и физичните свойства на масла (съдържание на влага, тангенс делта, обемно и повърхностно съпротивление), както и тестове за амортизация на електрическо оборудване: трансформатори и реактори, мрежови модули, стъпални регулатори ВН, токоизправители и др. Повишаване на квалификацията на персонала За да предлагат винаги най-добрите решения на своите клиенти, от Weidmann намират пресечната точка на качеството и професионализма в постоянното повишаване квалификацията на персонала. За целта фирмата, акредитирана от Института на инженерите по електроника и електротехника и от Международната асоциация за електрическо тестване, системно провежда групови и индивидуални програми, включващи обучителни и тренинг модули, специализирани теоретични и практически курсове, регионални и международни конференции и семинари. Софтуер за диагностика AIM 2.0 Освен на опитния и висококвалифициран персонал, Weidmann Diagnostic Solutions разчита и на модерен и надежден софтуер за диагностика AIM 2.0, поставяйки във фокус точността и бързината при онлайн управлението на данни, гъвкавото задаване на специализирани критерии за диагностика и детайлната справка за състоянието на процесите. Системата позволява прецизна диагностика и оценка на трансформаторите по различни методи, например метода "Триъгълник на Дювал" (Duval Triangle). Възможно е изготвянето на експертиза посредством задълбочено изследване на оборудването в края на жизнения му цикъл - след като е бил изведен от експлоатация и преди бракуването му, която дава точна информация за ефективността на охлаждането на трансформатора, системата за защита на маслото и помага при оценката на трансформатори в аналогично състояние, които все още се експлоатират. Защо диагностика post mortem? Мотивите за извършване на задълбочена диагностика на амортизирани трансформатори са свързани с възможността за съпоставяне на реалното стареене на оборудването с ускорения процес на амортизация по време на лабораторните тестове и събиране на данни по различни показатели (степен на полимеризация, съдържание на вода и киселина, механична якост на изолацията, фактор на разсейване, съпротивление и др.) Тази своеобразна "аутопсия" на трансформаторите позволява прецизна оценка на ефективността на охлаждането на активната част на уреда, откриване разположението на "истинските" горещи точки, както и наличието на нежелани такива, възникнали поради конструктивни недостатъци. Weidmann Diagnostic Solutions прилага един от предпочитаните съвременни методи за оценка на стареенето на материалите, който се състои в измерването на степента на полимеризация на целулозни проби, взети от излезлия от експлоатация уред. Приложимостта на метода се дължи на обратната пропорционалност между средната дължина на целулозните молекули и продължителността на жизнения цикъл на целулозата, което позволява точно да се определи дали той е към края си. Степента на полимеризация на нов пресшпан или хартия (произведени от сулфатна целулоза) например е около 1200, а на крайно амортизираните - около 200.

Top