Siemens присъедини VA TECH

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Европейската комисия разреши сделката след седеммесечна проверка

На пресконференция, организирана на 14 юли т.г. в столичния хотел Шератон, инж. Стоян Нешев, управител на Сименс ЕООД, официално съобщи пред представители на медиите в страната, че Европейският съюз одобрява сливането на две от най-мощните компании на Стария континент - Siemens и VA Technologie. Разрешението на Европейската комисия Siemens да придобие австрийския холдинг VA Technologie, познат още като VA TECH, от 13 юли т.г. дойде след продължили близо седем месеца антритръстови проверки. Офертата на Siemens от края на миналата година за придобиване на 97.15% от акциите на VA TECH бе посрещната с различни нагласи след пазарните играчи и клиентите на фирмите по света и в частност в страната, но с основание е наричана международната сделка на годината. Редица пазарни анализатори коментират сделката като логично продължение на тенденцията към уедряване на капитала, характерна не само за европейските, но и за световните пазари през последните години. Въпреки изразяваните съмнения и надежди сред поддръжници и противници на сделката, че съдбата й няма да е по-различна от неуспешния опит на General Electric да закупи Honeywell преди няколко години, разрешението на Европейската комисия несъмнено доведе до укрепване и разширяване на пазарните позиции на Siemens в Централна и Източна Европа, Средния Изток и Азия. Достатъчно красноречива за мащабите на сделката е стойността й - както официално бе оповестено - над 1 милиард евро.

VA TECH HYDRO остава извън Siemens

С реализирани продажби от 75.2 милиарда евро и нетни приходи в размер на 3.405 милиарда евро за миналата година, Siemens от десетилетия има запазено място сред глобалните пазарни играчи в областта на електротехниката и електрониката. Австрийският холдинг VA TECH е с оборот от над 3 милиарда Евро за 2004 г. Дейността на компанията включва четири направления - "Металургия", "Пренос и разпределение на електроенергия", "Инфраструктура" и "Хидроенергетика". Поради антитръстови причини, Европейската комисия не разрешава сливането на хидроенергийното направление на VA TECH със Siemens. Дни след разрешението на Европейската комисия, от 13 юли т.г., 97.15% от акциите на VA Tech бяха прехвърлени на Siemens. Стартирана е и процедура по изкупуване на остатъчния миноритарен пакет акции на австрийския холдинг. Siemens се задължава във възможно най-кратък срок да продаде акциите на хидроенергийното направление на VA TECH.

Отражение на сделката в България

На пресконференцията г-н Нешев определи сделката като значително събитие за международните финансови пазари, което ще окаже влияние и върху бизнеса в България. "Целта на придобивката не е да се променят досегашните дейности на направленията на VA TECH. В съответствие с бизнес философията на Siemens, която разглежда клиентите и хората, работещи в компанията, като богатство, всички служители на VA TECH ще станат служители на Siemens. Предстои процес на интегриране на дейностите на австрийската компания в структурите на Siemens", заяви г-н Нешев. "Отнасяме се изключително сериозно към сделката. Сформиран бе екип, който отговаря за интеграцията на бизнеса на VA TECH в страната към Сименс", потвърди думите на г-н Нешев Вихрен Стойнов, ръководител проект интеграция на Siemens и VA TECH.

Интеграция на VATECH в Siemens

Инфраструктурното направление на VATECH, включващо VATECH Elin EBG и ai informatics, ще се слее със Siemens Австрия. "Със сливането се създава най-голямата австрийска компания доставчик на електротехническо оборудване, на системи и услуги за индустрията, на строителна и комунална инфраструктура, както и на IT услуги. Интегрирането на инфраструктурното направление на VA TECH към Siemens Австрия може да ускори изпълнението на агресивната ни стратегия за ръст в Централна и Югоизточна Европа", коментира Алберт Хохлайтнер, генерален директор на Siemens Австрия.

Металургичният бизнес на VA TECH - Voest Alpine Industieanlagenbau (VAI), ще бъде напълно интегриран в направлението Индустриални решения и услуги (I&S). "Чрез сливането развиваните до момента от VAI технически решения за механичната част при изграждането на заводи за чугун, стомана и алуминий и електротехническите решения на I&S ще бъдат обединени и ще се извършват от една компания", заявяват от Siemens I&S. Направлението "Пренос и разпределение на електроенергия" (T&D) на VA TECH ще се превърне в част от аналогичния като специализация бизнес на Siemens - PTD. "Направлението ще поеме целия T&D бизнес на VA TECH с превключващи устройства, трансформатори и решения за автоматизацията", коментират от Siemens PTD.

 

 Siemens запазва търговската марка pDRIVE
Тагаком ще продължи да оперира на българския пазар като представител на VA TECH ELIN EBG Elektronik

В писмо до редакцията по повод закупуването на VA TECH ELIN EBG Elektronik от Siemens, подписано от мениджъри на VA TECH ELIN EBG Elektronik, се твърди, че поради голямото застъпване в продуктовите портфолия на двете компании по отношение на произвежданите от тях честотни инвертори и двигатели, немският концерн предлага на VA TECH ELIN EBG Elektronik, включително и на нейните дъщерни фирми възможността да запазят пазарна самостоятелност. Продуктите на VA TECH ELIN EBG Elektronik ще се предлагат на пазара под търговското име pDRIVE. В документа се съобщава също, че Siemens Австрия ще поеме инфраструктурния бизнес на VA TECH, включващ холдинга VA TECH ELIN EBG (част от който е VA TECH ELIN EBG Elektronik) и ai informatics. "Благодарим за доверието, което ни оказахте по време на създадената трудна ситуация от последните няколко месеци, като очакваме и в бъдеще успешно сътрудничество с продуктите и услугите pDRIVE", уверяват от VA TECH ELIN EBG Elektronik. В България компанията VA TECH ELIN EBG Elektronik е представена от фирма Тагаком. "През последните няколко месеца се промениха коренно условията, в които работим. Сливането на Siemens и VA TECH предизвика много въпроси и известна несигурност сред нашите клиенти и партньори. Ситуацията в момента е много по-ясна и това ни дава увереност, че ще продължим съвместната си дейност, също толкова успешно, колкото бе досега", коментира за сп. Инженеринг ревю управителят на Тагаком инж. Ганчо Хърлев. "Тагаком ще продължи да работи и в бъдеще като изключителен представител за страната на VA TECH ELIN EBG Elektronik. Съвместно с фирма Елти, в качеството й на партньор, гаранционен и извънгаранционен сервиз на изделията на VA TECH ELIN EBG Elektronik, ще продължим да влагаме много сили и време за налагане на търговската марка pDrive на българския пазар", допълва той. По повод писмото от VA TECH ELIN EBG Elektronik до редакцията от Сименс ЕООД коментират: "Поради факта, че интеграцията все още е в ход, бъдещата пласментна политика на продуктите на VA TECH ELIN EBG в България не е финализирана и е в процес на прецизно дефиниране. Независимо от
Top