Сигма България, Славомира Савова: Бизнесът ни почива на правила, коректност и професионализъм

В и КИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 7/2016 • 08.11.2016

Сигма България, Славомира Савова: Бизнесът ни почива на правила, коректност и професионализъм
Сигма България, Славомира Савова: Бизнесът ни почива на правила, коректност и професионализъм

Славомира Савова,
управител на Сигма България, пред сп. Инженеринг ревю

През октомври т. г. Сигма България отбелязва 20 години от учредяването си. Кои според Вас са най-важните постижения на компанията за този период, а кое лично Вие считате за свой най-голям успех?
За нас тези изминали години са едновременно и много, и малко. Много са проучванията и проектите, които сме реализирали, и опитът, който сме натрупали.

Много са партньорите и приятелите, които сме спечелили. Но същевременно 20 години са в известен смисъл малък период с оглед значимостта на отрасъла, в който работим и бързото създаване на нови технологии.

Това, което ме вълнува, е в две посоки - да направим така, че бизнесът ни да се развива непрекъснато, независимо от силно конкурентната среда, и не по-малко важно е да изградим мотивиран екип, за който работата е и удоволствие.

Доколкото сме успели в тези две посоки, може да се смята за постижение, както на ръководството на фирмата, така и благодарение на усилията от страна на целия екип.

Добре направената равносметка за изминал период е и добра отправна точка за целеполагане на следващи проекти, замисли и труд. Бизнесът ни е много сериозен и трябва да почива на правила, коректност и професионализъм.

Кои са най-актуалните тенденции и иновации в помпените решения на пазара? С какво предлаганите от Сигма България продукти отговарят на тях?
Нашите европейски партньори са с многогодишен опит в разработване, конструиране и производство на помпени агрегати. Базирайки се на този опит и чрез провеждане на активна иновационна дейност, създаваме и предлагаме високотехнологични продукти с гарантирани качества и сигурна дългогодишна експлоатация.

Основният фокус на нашето предлагане са помпите за битови и промишлени отпадъчни води и помпено оборудване за кораби, но също и специални помпи, произведени за решаване на проблемни сектори от бита и индустрията.

Помпеното оборудване, което предлагаме, се отличава с висока надеждност, както и с техническите подобрения като например подсилени лагери, специално смазване, специални уплътнения. Не на последно място са енергийно оптимизираните решения в помпената технология, които играят много важна роля за постигане на нарастващите изисквания на клиентите. За пример бих посочила циркулационните помпи на IMP Pumps - Словения.

Сериите режещи помпи, дренажни помпи и помпи за фекални и отходни води на JUNG Pumpen – Германия и ZENIT – Италия са проектирани за изпомпване на отпадъчни води в разнообразни обществени, битови и промишлени приложения.

Клиенти на Сигма България са някои от най-големите компании на пазара. Бихте ли разказали накратко за някои от последните си реализации?
Да оправдаеш доверието на клиента е най-важно, най-отговорно и най-трудно. Особено, що се отнася до големите компании на пазара. Изисква задълбочени технически познания и опит, който се придобива с годините, отдаденост и умение за разбиране и решаване на всеки един отделен проблем, същевременно ежедневна работа и комуникация с много и различни хора.

Постигнахме успехи при отводняване на строителни обекти, наводнени райони в услуга на Гражданска защита, внедряване на нови помпени технологии в енергетиката, оборудване на новоизградени дренажни канализационни системи в системата на Водоснабдяване и канализация, ремонти и иновации на съществуващи отоплителни системи.

Нашата търговска марка отразява чувствата на клиентите към компанията ни. Ако те ни се доверяват и знаят, че ще получат добър продукт или обслужване, цялостното им отношение към бизнеса ни ще бъде положително. Нарастващото доверие на клиента води до увеличение на продажбите и преуспяващ бизнес.

Какви краткосрочни цели за развитието на бизнеса си поставяте – планирате ли нови партньорства, продукти и проекти?
Ключов момент от нашата работа е създаване на нови партньорства и съвместни проекти с чужди компании – производители на помпи и помпено оборудване. Една от най-важните идеи на проектния цикъл е тази за обратната връзка.

Това е процес, в който поуките, извлечени от изпълнението на проекта, дават нови идеи, информация и опит и впоследствие водят до нови проекти или до подобряване на съществуващия.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top