Синхрон-С изгради система за пожарогасене в логистичен център на Гебрюдер Вайс

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

Hаскоро Синхрон-С пусна в експлоатация пожарогасителна система в логистичен център в с. Мусачево. Обектът е един от най-големите логистични центрове в Югоизточна Европа на австрийската транспортно-логистична компания Гебрюдер Вайс.

„Проектът включваше проектиране, доставка и монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация в логистичния център, състоящ се от административна част, халета за претоварване и складови помещения с обща площ над 8000 кв. м. Специфичните характеристики на обекта като голям обем и височина на помещенията, наличие на отопляеми и неотопляеми зони наложиха изграждане на противопожарна система с високи изисквания за безопасност”, заявиха от Синхрон-С.

За постигане на максимални параметри за безопасност и осигуряване на непрекъсната ефикасност и надеждност на системата са съблюдавани изискванията на множество нормативни документи и стандарти и е внедрено специфично технологично оборудване.

"Специалните спринклерни глави тип ESFR осигуряват бързо задействане на системата в случай на пожар, благодарение на което не е необходимо монтиране на спринклери в стелажното пространство. Изграждането на инсталацията е извършено съгласно действащите технически норми от висококвалифицирани и опитни служители, притежаващи необходимите сертификати за монтаж и поддръжка на противопожарно оборудване.

Партньор и възложител на фирма Синхрон-С по проекта бе строителна фирма ЮНГ Проект, главен изпълнител на обекта. Постигнатата пълна синергия между качество на изпълнение, мащабност, специфика на обекта и изисквания на инвеститора е доказателство както за професионализма на фирма Синхрон-С при реализиране на комплексни проекти за пожарна безопасност, така и за отличните партньорски отношения с възложителя по време на изпълнението", допълниха от компанията.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top