Системи за UV дезинфекция в ХВП

Начало > Инструменти, материали > Сп. Инженеринг ревю - брой 4/2022 > 20.06.2022

  • С помощта на UV системи могат да бъдат надеждно дезинфекцирани оборудването, повърхностите и технологичните потоци вода и въздух в ХВП, а също и самите хранителни продукти

  • Глобалният пазар на оборудване за UV дезинфекция се равнява на 4,8 млрд. щатски долара през изминалата година и се очаква да регистрира почти двоен ръст до 2026 г., достигайки 9,2 млрд. долара

  • Мобилните UVC системи са мощно, гъвкаво и рентабилно средство за контрол на вредните микроорганизми със сравнително кратък период на възвръщаемост на инвестицията

 

В контекста на глобални социално-икономически фактори като пандемията от коронавирус и климатичните промени съвременната индустрия търси все по-ефективни и щадящи околната среда средства за дезинфекция. Логично, системите с ултравиолетова светлина се нареждат сред водещите решения в редица отрасли, в които хигиената е от критично значение. Такива, без съмнение, са хранително-вкусовата и бутилиращата промишленост.
Според актуален доклад на агенцията за маркетингови проучвания Markets and Markets, глобалният пазар на оборудване за UV дезинфекция се е равнявал на 4,8 млрд. щатски долара през изминалата година и се очаква да регистрира почти двоен ръст до 2026 г., достигайки 9,2 млрд. долара. Прогнозите сочат още, че световният пазар на средства за дезинфекция в ХВП ще надхвърли 2,6 млрд. долара в рамките на следващите 5 години. Статистиките показват, че системите с ултравиолетова светлина поддържат позициите си сред най-търсените технологии в сегмента, като се очаква тази тенденция да се запази поне до 2027 г.

 

Технологични възможности

UV лъчението се използва като високоефективен, рентабилен и относително прост метод за борба с патогените в голямо разнообразие от приложения в хранително-вкусовата промишленост. Популярни в практиката са уредите, използващи т. нар. UVC лъчи с дължини на вълната от 100 до 280 nm. Това лъчение може да убие или деактивира масови бактерии, като салмонела, листерия, стафилококи, ешерихия коли и други колиформи (унищожавайки нуклеиновите им киселини), без да крие риск за човека, храните и оборудването, което го превръща в отлично средство за дезинфекция в ХВП. UV светлината е ефективен метод за справяне още с вируси, плесени, дрожди и гъбички, като при тях обикновено са необходими десетократно до стократно по-големи дози на облъчване.

В сравнение с химическите средства за дезинфекция, UVC радиацията няма значими негативни ефекти върху здравето на хората и безопасността на водата и хранителните продукти, при условие че се прилага според разписаните регламенти на здравните органи. Химикалите, традиционно използвани за почистване в ХВП, от друга страна, винаги са били обект на дискусия като потенциален риск за общественото здраве. Ето защо оборудването за дезинфекция с UV светлина има сериозен потенциал да се превърне в предпочитано от производителите и потребителите решение за елиминиране на вредните микроорганизми.

Високоефективните антибактериални системи с ултравиолетови лъчи са подходящи за третиране на питейни, технологични и отпадъчни води, въздух, всякакви повърхности – които влизат или не в контакт с храни, машини и механизми (например смесително, пълначно оборудване, конвейери, работни плотове, машини за смилане, рязане, уреди за термична обработка и др.), а също и самите хранителни продукти – с цел контрол на патогените. В допълнение с UV лампи или други типове оборудване могат да бъдат безпроблемно обработвани всякакви опаковки (шишета, буркани, кутии, контейнери, капаци, пликове, капачки, фолиа и др.) Така продукцията на предприятията от ХВП е защитена още от фазата на преработка, през пакетирането, транспорта и доставката, чак до етапа на консумация.

 

Третиране на контактни и неконтактни повърхности

Нормативните изисквания към чистотата на повърхностите, които влизат в контакт с храни, логично са най-високи. Такива са работните плотове и транспортните ленти. В месопреработката например са популярни статичните UV модули за дезинфекция, които облъчват конвейера, докато той се движи. Системите от този тип типично са с херметично запечатани корпуси и с най-висока степен на IP защита, което ги прави подходящи за интегриране в т. нар. CIP и SIP процедури за почистване и стерилизация на оборудването на място. Остатъчната влага и следите от химикали след измиването крият вторичен риск от замърсяване на храните и техните опаковки. Интензивното бактерицидно действие на модула убива или деактивира микроорганизмите директно върху повърхността, което намалява честотата на измиванията с водна струя под налягане. Така се пестят и ценни ресурси като вода и енергия.

В млекопреработката UV дезинфекцията намира широко приложение при пакетирането на пресни и кисели млека, извара или крема сирене, които се съхраняват в хладилни камери, за да се увеличи срокът им на годност. Най-сериозен риск за здравето в хлебната и сладкарската индустрия представляват мухълът и плесените. За ефективно справяне с тях обикновено се монтира специален UV тунел над технологичната линия, който унищожава техните спори.
Вредни микроорганизми често се развиват и във въздуховодите, носейки риск от замърсяване на въздуха, който персоналът диша и влиза в контакт с храните. Инсталирането на UV лампи в тези системи е прост, икономичен и високоефективен метод за елиминиране на опасността, който в допълнение подобрява работата и намалява необходимостта от поддръжка на ОВК системите.

Освен за дезинфекция на повърхностите и оборудването, ултравиолетовата светлина се използва и за удължаване на срока на годност и свежестта на редица малотрайни продукти като плодове и зеленчуци, месо, риба и морски дарове и т. н. С UV системи се третира още водата за тяхното измиване и изплакване, за охлаждане на преработвателните съоръжения и за промиване на оборудването. След пречистване тя може да се използва повторно в технологичния цикъл.
При обработката на вода с ултравиолетово лъчение не се повлияват нейният вкус, мирис и алкално-киселинен баланс. Това прави възможна безопасната и безпроблемна обработка и на водата, използвана за приготвяне на различни напитки, както и на тази, предназначена за бутилиране. UV дезинфекцията е одобрена като алтернатива на пастьоризацията, например при производството на сокове и нектари.

 

Типове системи

Сред най-популярните типове оборудване за дезинфекция посредством ултравиолетово облъчване в хранително-вкусовата промишленост са системите за стенен или таванен монтаж. Те осигуряват бързо и ефективно биологично обеззаразяване и стерилизиране на място, използвайки мощни UVC източници, като едновременно третират и повърхностите, и въздуха. Популярни са окачените конфигурации (лампи, тунели и т. н.), които се разполагат над технологичните линии, складовите помещения и хладилните камери.

Освен спомагателни системи за UV дезинфекция, които стават част от стандартния интериор на работната зона и не изискват промени в технологичните процеси, на пазара се предлагат и специализирани станции за третиране с ултравиолетово лъчение, които могат да бъдат внедрени в производството като отделен етап от обработката на продуктите.
Удобно решение за редица приложения са мобилните бактерицидни UVC системи, които могат да бъдат премествани там, където моментните потребности от обеззаразяване го налагат. Те са мощно, гъвкаво и рентабилно средство за контрол на вредните микроорганизми със сравнително кратък период на възвръщаемост на инвестицията.

През последните години нараства популярността и на портативните системи за UV дезинфекция тип “стик”. Те са леки, преносими и удобни за ръчно основно или повторно третиране на повърхностите където и когато това е необходимо, без нужда от сериозна инвестиция.
Технологиите за контрол на патогените с помощта на ултравиолетово лъчение са одобрени от редица регулаторни органи на национално и международно ниво, включително местните агенции за контрол на храните и лекарствата, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие на ООН, Международната агенция за атомна енергия и др.


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: ултравиолетово лъчение, UV системи, UV дезинфекция, UVC, стерилизация, бактерицидни лампи, UV лампи, ХВП, хранително-вкусова промишленостTop