Софтуер за програмиране на роботи

Начало > CAD/CAM > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2016 > 08.11.2016

C нарастващата икономическа глобализация производствените предприятия са изправени пред предизвикателството да внедряват все по-иновативни технологии, да скъсяват жизнените цикли на продуктите и постоянно да разнообразяват продуктовите асортименти в условия на недостиг на квалифицирани кадри и висока цена на труда.

Автоматизацията на производството посредством индустриални роботи им осигурява необходимата гъвкавост и продуктивност, а възможностите за програмиране на промишлени роботизирани системи позволяват такива да бъдат внедрявани и адаптирани към най-разнообразни приложения в индустрията.

В производствените отрасли се използват две основни категории методи за програмиране на индустриални роботи - online и offline (OLP) програмиране. Първите включват обучаване на робота чрез физическото придвижване на роботизираното рамо, държач, инструмент или друга роботизирана периферия в пространството от точка до точка и запаметяване на траектории и последователности от операции.

За целта обаче е необходимо роботът да бъде изведен от производствения процес. Оffline програмирането не изисква прекъсвания на производството и се извършва на външен компютър извън роботизираната клетка, а генерираната програма директно се зарежда в програмното управление на робота за изпълнение.

Оnline програмирането и препрограмирането на промишлени роботи за по-малки серии, въвеждането на нови продукти и продуктови модификации продължава да е сложна, времеемка и скъпа дейност за много малки и средни предприятия.

Съвременните комплексни софтуерни пакети за OLP програмиране на индустриални роботи с CAD/CAM интеграция предлагат разходно ефективно, гъвкаво и пестящо време решение, подходящо дори за по-малките производствени предприятия.

Те разполагат с поддръжка на промишлени роботи с позициониране по 6 или повече оси, както и на широк набор от операции. Интегрираните софтуерни решения за OLP програмиране на промишлени роботи позволяват CAD/CAM програмиране, преобразуване на генерираните траектории в реални позиции на работа, както и симулиране и валидиране на готовите програми в единна и позната софтуерна среда.

В следващите редове компаниите Рапид Прогрес и Солтех разказват за предимствата на предлаганите от тях решения в областта:

Рапид Прогрес: Eureka Robot комбинира гъвкавостта на 6-осев промишлен робот с надеждната технология на машинен център с ЦПУ

Солтех: Tecnomatix превръща симулацията на робот върху екрана в работна програма само с един клик

Материалът продължава в следващи броеве на списание Инженеринг ревю.Ключови думи: програмиране на роботи, Рапид Прогрес, СолтехTop