Софтуерът Power IQ с подобрени възможности

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2009

Наскоро фирма НЕТ ИС, оторизиран дистрибутор на Raritan за България, анонсира новите аналитични възможности на софтуера Power IQ за управление на захранването в дейта центрове. "Сред новите характеристики на продукта е възможността да проследява и записва информация за потреблението на енергия от наличното ИТ оборудване. По този начин той помага на мениджърите да анализират въпросите, свързани с електрозахранването - от разходите за ел. енергия до вместимостта на комуникационните шкафове и ефективното функциониране на техниката", поясниха от НЕТ ИС. Power IQ анализира ИТ оборудването, което е включено към Dominion PX PDU или към други подобни устройства в комуникационните шкафове. Софтуерът проследява и температурата, и влажността в шкафа, отчетени от сензорите на Dominion PX. „Нашата цел е да помогнем на клиентите да понижат енергийните разходи и емисиите на въглерод в атмосферата, да открият неоползотворените възможности и да подобрят работата на информационните центрове", коментира Джеймс Кервински, продуктов мениджър в Raritan.Top