СпейсКАД предлага ефективни CNC стратегии за механична обработка на матрици

Начало > CAD/CAM > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2016 > 18.05.2016

СпейсКАД предлага ефективни CNC стратегии за механична обработка на матрици | Инженеринг ревю, снимка 1
СпейсКАД предлага ефективни CNC стратегии за механична обработка на матрици

Като 20-годишен партньор на Siemens PLM, Спейскад ООД предоставя ефективни решения и услуги за автоматизация на производствения процес “от начало до край”.
Повечето производители на матрици разчитат на 3-осoви машини за по-голямата част от техните механични обработки. 5-осoвите машини не се считат за достатъчно здрави, за да обработват твърдите метали, използвани във формообразуващите. Нещо повече, 5-осoвите обработки са по-трудни за научаване и програмиране. Тези предизвикателства ограничават използването на 5-осoви обработки при по-сложни детайли, често срещани в аерокосмически продукти, които не могат да бъдат обработени само по 3 оси.

Значителните възможности на SIEMENS NX CAM предлагат по-лесно преминаване от 3- към 5-осoво програмиране “в движение”, позволяващо по-добро използване на 5-осoвите машини и от производителите на матрици.

Поради сложността на програмиране на 5-осoва обработка някои производители използват по-проста, по-гъвкава алтернатива: 3+2-осoва обработка. Тук зоната за обработка е разделена на под зони и всяка една е изработена с различен инструмент, с фиксирана ос.

 

Оста на инструмента се променя, когато инструментът не е в режим на рязане и след това остава фиксирана, докато инструментът изрязва материала в дадена зона. 3+2-осoвата обработка е стандартна за NX CAM, в които операциите за обработка на повърхности поддържат локална обработка в зона с граници и позволяват ползване на инструмент с ос различна от Z оста на координатна система. С проверка за колизии на държача тези 3+2 операции за машинна обработка използват възможно най-късия инструмент, който моментното направление на оста позволява. Областите, които не могат да бъдат обработени, са маркирани с граничен контур, създаден автоматично.

Това позволява на потребителите да ги локализират и да добавят обработка на тези неизрязани зони със същия инструмент, но с различна ос. Макар че 3+2-осoвата обработка осигурява по-добра кинематична стабилност по време на рязане, тя има някои недостатъци. Стратегията на “разделяй и владей” програмиране изисква създаване на граници. Също така в преходните зони между региони с различни ос инструменти остават следи върху повърхността, които изискват полиране на ръка.

Едновременната 5-осoва обработка изисква добре конструирани водещи повърхности, които трудно се намират в компонентите на матрицата/поансона. NX, като модерен CAM софтуер, предлага процесор, който използва “streamline” техника, която повишава гладкостта и непрекъснатостта на повърхностите, които се обработват. Този тип процесор позволява управление на оста на инструмента на базата на водещите повърхности, определени от водещи криви, независими от повърхностите, които се обработват. Това води до по-гладка, по-точна траектория и направление на оста на инструмента.

NX CAM предлага нови софтуерни асистенти, които подпомагат програмистите в прилагането на техники за многоосно CNC програмиране - директно от традиционни операции с фиксирана ос. Например, при 5-осoвия CAM процесор със стратегията “ватерлиния” входните данни са подобни на тези при 3-осово програмиране. Получената траектория също прилича на 3-осoва траектория, с изключение на променливата ос на инструмента.

Последните софтуерни разработки в NX CAM подпомагат конверсията от 3-осoво и 3+2-осoво позициониране към едновременни 5-осoви машинни обработки, да стане достъпна за NC програмистите. Въпреки че някоя от тези техники може да изисква допълнително време за програмиране, ползите от намалената механична обработка, време за настройка и намаляване на ръчното полиране надвишават разходите за това.

Бальо Динев, управител на СпейсКАД ООД


Вижте още от CAD/CAM


Ключови думи: Спейскад, Siemens PLM, механични обработки, Siemens NX CAMTop