Стратегията ни включва бързи доставки и качествен сервиз

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

инж. Любомир Тошев, мениджър продажби GEA в Бруната България

Господин Тошев, отскоро Бруната България e дистрибутор на GEA Ecoflex за страната. От какво е продиктувано това решение с оглед на факта, че предлагате топлообменниците на WTT?

В края на 2004 г. немският производител на споени пластинчати топлообменници WTT, или Wilchwitzer Thermo-Technik, бе придобит от концерна GEA, обединяващ в структурата си 240 предприятия. Доброто партньорство на Бруната България с WTT през последните 10 години вероятно е сред основанията да ни бъде поверена и дистрибуцията на топлообменниците на GEA Еcoflex.

Позната ли е на българските специалисти компанията GEA Еcoflex? В производството на какви видове пластинчати топлообменници е специализирана?

GEA Еcoflex е наследник на фабриките Ahlborn, намиращи се в близост до немския град Хановер, известни като производители на първите пластинчати топлообменни апарати в Европа в началото на миналия век. Днес GEA Еcoflex е сред водещите производители на пластинчати топлообменници. Според официална информация от компанията, производственият капацитет на GEA възлиза на над милион пластини годишно. GEA е известна с производството на широка гама пластинчати топлообменни апарати, включително разглобяеми, споени и напълно заварени, които от своя страна са два основни вида - кожухо-пластинчати и рекуператори. Компанията е специализирана в производството на топлообменници с площ до 2400 кв.м.

GEA Еcoflex е позната на българските специалисти, както като производител на отделни апарати, така и като доставчик на комплексни технически решения в сферата на химическата индустрия, хранително-вкусовата промишленост и корабостроенето. Топлобменници на GEA са инсталирани и работят в Солвей Соди, Юмикор Мед, кораби българско производство, както и в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Цялата производствена програма на GEA Еcoflex ли ще дистрибутирате? Какви са основните приложни области на пластинчатите топлообменници, предлагани от компанията?

Топлообменниците на GEA покриват широк спектър от приложения. Считам, че особено успешни са решенията за захарната, хартиената и химическата промишленост, производството на биоетанол. Производствената гама включва също и апарати за корабната, хладилната, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, фармацията, отоплението и климатизацията. Бруната България ще предлага цялата производствена гама на GEA Еcoflex с изключение на топлообменниците за хранително-вкусовата промишленост, където не разполагаме с необходимите опит и познания.

Извън чисто търговската дейност, ще влагате ли изделията на GEA Еcoflex в произвежданите от Бруната абонатни станции?

В абонатните станции БРУТЕРМ ще бъдат влагани основно споени топлообменници. Разглобяемите топлообменници на GEA ще се използват при големите абонатни станции с мощност над 2 MW, както и при конкретни изисквания от страна на клиента.

Пластинчатите топлообменници на GEA Еcoflex с индустриално приложение изискват ли специална поддръжка?

Споените топлообменници практически почти не се нуждаят от поддръжка, но разглобяемите следва да бъдат ревизирани в зависимост от спецификата на употребата им. В този случай най-често е необходима подмяна на гумените уплътнения, напрягане и почистване на пластините.

Как ще бъде организирана сервизната дейност на изделията с марка GEA Еcoflex в страната?

Целта, която сме си поставили като представители на GEA Еcoflex, е да осигурим дългосрочно сътрудничество с клиентите ни, като гарантираме качествени консултации, бързи доставки и добър сервиз. Ще поддържаме пластини и уплътнения на склад, което ще гарантира кратки срокове на доставка и сервизно обслужване.

Има ли нещо специфично около търговската политика, която Бруната България ще провежда по отношение на GEA Еcoflex в страната?

Основната политика, която Бруната прилага в дейността си, е синтезирана във фирмения ни девиз - "Градим доверие". С пластинчатите топлообменници на GEA ние предлагаме на клиента качествен продукт и възможност за внедряване на съвременни технологични решения, които повишават конкурентността на производството.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top