Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Т.Е.А.М. ООД, като официален представител на Agilent Technologies за България, предлага широка гама от аналитични апарати, които могат да намерят приложение в млекопреработвателната индустрия. Предлагаме и изключително богат набор от колони за течна и газова хроматография, консумативи и компетентна поддръжка.

Един от най-важните физикохимични анализи, на които се подлагат млечните продукти, е охарактеризиране на липидната фракция, познато още като FAMEs анализ (Fatty Acid Methyl Ester). Липидите са основно триглицериди – глицеролов естер на три мастни киселини. Повечето ядивни мазнини и масла се състоят от С12 до С20 мастни киселини (додеканова до ейкозанова).

Концентрацията им определя както вкусовите и ароматните качества на продукта, така и неговото физиологично действие върху човека. Тъй като анализът на мастните киселини под формата на триглицериди е труден и неточен, те се извличат като метилов естер и след това се подлагат на анализ чрез газова хроматография с масселективен детектор (GC/MSD).

Agilent Technologies предлага специализирано решение за този тип анализи – GC/MSD 5977A. Моделът е водещ в индустрията и стандарт за производителност, качество и надеждност, резултат от дългогодишен опит и иновации в областта на газовата хроматография с масспектрометрия.

Точно тези иновации позволяват бърз и висококачествен анализ на съдържанието на мастни киселини в мляко и млечни продукти. Иновативният софтуер автоматично сравнява получената от масселективния детектор информация с огромната база от съединения, предоставена от Agilent Technologies. Ако концентрацията не го налага, същият FAMEs анализ може да бъде извършен и на газов хроматограф модел 7890B.

Благодарение на заключването на времето на задържане (RTL, Retention time locking), аналитите могат да бъдат идентифицирани само по този показател, независимо от конфигурацията на апарата.

Agilent Technologies предлага и огромен брой колони за газова хроматография. Специално разработена за FAMEs анализ колона позволява разделянето на cis- и trans-изомерите на ненаситените мастни киселини. Тъй като в природата се срещат единствено cis-изомерите, такова разделяне би позволило да се определи количеството на добавените синтетични мазнини – анализ, който е все по-популярен, а скоро може да стане и задължителен.

Широката гама от аналитична апаратура на Agilent Technologies позволява да предложим решения и за други анализи на млека и млечни продукти. Основни и прости анализи, като захари в млякото, бързо и ефективно се извършват от течните хроматографи на Agilent Technologies с детектор, измерващ рефрактивен индекс – 1260 Infinity HPLC-RID.

Високотехнологичните тандемни масселективни детектори позволяват анализ на съдържащите се в млякото антибиотици, сулфонамиди или меламинови съединения в изключително ниски концентрации, без нужда от сложна пробоподготовка на тежката матрица.

Красимир Ставрев, управител на Т.Е.А.М.Ключови думи: Т.Е.А.М., Agilent Technologies, аналитични апарати, млекопреработвателна индустрия, масселективен детектор, GC/MSD 5977A, 1260 Infinity HPLC-RIDTop