Технотерм финансира проекти за енергийна ефективност

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2006

От началото на април Технотерм Инженеринг разширява стартираната преди повече от 3 години програма EFFI, включваща изпълнението на проекти за подобряване на енергийната ефективност, съобщи инж. Александър Кожухаров, управител на Технотерм Инженеринг. Фирмата предлага пълен пакет от мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на промишлени и комунални обекти, включително оценка, проектиране, инженеринг и финансиране на необходимите мероприятия. Досега програмата е включвала проекти с максимална стойност 2 млн. лева. От началото на април стартира разширяване на финансирането на проекти до 4 млн. лева, подчертава г-н Кожухаров. "Вече е осъществена модернизация на 40 енергийни обекта, собственост на община Добрич, и 14 обекта в община Шумен. Изплащането на мероприятията за енергийна ефективност става за сметка на икономията от въвеждането на върхови нови технологии. Заедно със сериозния икономически ефект се постига и значителен принос в намаляването на вредните атмосферни емисии в околната среда", допълва той.

 Ключови думи: Технотерм Инженеринг, Технотерм Инженеринг, Технотерм Инженеринг, Технотерм ИнженерингTop