В БР Техника работят компетентни хора с идеи и желание за развитие

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Инж. Антоанета Генчева,

управител на БР Техника,

пред списание Инженеринг ревю

Госпожа Генчева, нека първо изясним статута на БР Техника спрямо Bosch Rexroth.

БР Техника бе основана в края на 2003 г. поради възникналата необходимост от промяна в структурата на Bosch Rexroth в България. В началото на 2004 г. сключихме договор за търговско партньорство с Bosch Rexroth, направление Линейна и монтажна техника. В края на 2006 г. централата на Bosch Rexroth взе решение да прекрати дейността на представителството си и от януари 2007 г. на БР Техника бе даден статут на основен официален партньор за България. В настоящия момент имаме изключителните права да доставяме директно от всички заводи на компанията и да предлагаме пълната гама от изделия - хидравлика, пневматика, линейна и монтажна техника, електрозадвижвания и управления.

Вие не сте единствените партньори на Bosch Rexroth у нас, нали?

Да, компанията има още два търговски партньора в България само за отделни продуктови направления. Ние, като основен партньор, имаме правата за всички продукти. Конкуренция между нас не съществува, всеки има своя кръг от клиенти. Такава е и политиката на Bosch Rexroth - да не създава вътрешна конкуренция.

Фактът, че Bosch Rexroth закри представителството си в България е обект на коментари. Защо се стигна до това положение?

Дейността на представителството бе законово ограничена и не позволяваше развитие на бизнеса в съответствие с пазарните потребности. От друга страна, фирмената политика на Bosch Rexroth в световен мащаб е да работи с търговски партньори, поради сложността на предлаганите изделия и цялостни решения. От съществено значение за успешната реализация на продуктите и решенията на Bosch Rexroth е компетентността на екипите и пряката заинтересованост на партньорските фирми да постигат все по-добри резултати и да развиват динамично своя бизнес.

Доколко, в качеството ви на основен официален партньор на Bosch Rexroth в България, имате възможност сами да формулирате пазарната си политика?

Като всяка голяма структура, и Bosch Rexroth има ясни политики и принципи, които всички звена трябва да следват. Ние, като част от голямото семейство, имаме ангажимента и отговорността да реализираме фирмената политика във всички аспекти от дейността ни. БР Техника е независима във вземането на решения за конкретни действия, но основната ни стратегия е в съответствие с тази на Bosch Rexroth. Това е логично, тъй като целите ни са общи, а и Bosch Rexroth е доказала в своята дългогодишна история, че политиката й е успешна.

Проявява ли Bosch Rexroth лоялност към партньорите си в дългосрочен аспект или за нея са важни единствено моментните обороти?

Bosch Rexroth е компания, която внимателно избира и трудно се разделя със своите партньори. В съвместната си работа ние имаме пълна подкрепа и сигурност. Всички наши специалисти преминават различни форми на обучение в заводите в Германия. В реализирането на конкретни проекти в България участват колеги от компетентните отдели на Bosch Rexroth. Разбира се, всички действия са ориентирани към резултатите и всяка година получаваме оценки за работата си. Радостно е, че запазваме положителната тенденция и оборотът ни непрекъснато расте.

Към коя част от гамата изделия, които предлагате, има най-висок пазарен интерес в момента?

Традиционно висок е интересът към хидравличните компоненти. Това е и водещото направление на компанията в световен мащаб. През последните години наблюдаваме все по-голям интерес и към компонентите и готовите решения за нискостойностна автоматизация. Това е логично следствие от тенденцията към повишаване на производителността и качеството на продукцията.

Кое е приоритетно в търсенето на решения за автоматизация - качеството и производителността, или цената?

И трите параметъра са много важни при избора на решение за автоматизация. Естествено, цената е това, което прави една инвестиция оправдана за постигане на дадена цел. Винаги се стремим да дефинираме целта съвместно с клиентите ни. Едва след това разглеждаме различни варианти на съотношението цена - ефект. Голямата гама от изделия ни дава възможност да намираме винаги оптималното решение за конкретния случай. Много често търсеният ефект се постига с на пръв поглед „прости" решения на добра цена. Производителите в България вече много ясно и точно знаят какво целят и цената в повечето случаи не е водеща при вземане на решение.

И накрая, каква е кадровата политика на БР Техника?

Грижа на всеки мениджър е да подбере правилните хора, да съумее да ги мотивира и задържи. Хората са най-важният актив на всяка фирма. Инвестирахме и продължаваме да инвестираме в създаването на екип от компетентни специалисти. Залагаме на различни форми на обучение за придобиване на нови умения, както и в повишаване на квалификацията. Щастлива съм, че в момента в БР Техника работят добре обучени хора, с желание за развитие, с идеи.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top