ВЕНИ и Ко: Предоставяме възможност за рентабилни интралогистични решения чрез закупуване на високопроизводителна складова техника

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Складовата техника със запазена марка VENI е изцяло българско производство, неизменно следващо световните тенденции в каростроенето. Компанията е приоритетно насочена към развойната дейност и производството на широка гама складови машини и вече 23 години успешно реализира своята продукция както на множество международни пазари, така и на българския пазар.

С новооткритата процедура Подобряване на производствения капацитет на МСП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” гамата складови машини, произвеждани от ВЕНИ и Ко, са допустим разход за придобиване на материални активи.

Очакванията на ВЕНИ и Ко са все по-голям брой МСП да предприемат действия в осигуряването на собствения си бизнес с рентабилни интралогистични решения за обработката на палетизирани товари чрез закупуване на високопроизводителна складова техника, като по този начин ще осигурят повишаването на производствения си капацитет чрез максимално и ефективно използване на наличното складово пространство.

Гамата Ръчноводими електрокари и Електрокарите със седящ/стоящ водач са високоманеврени, лесни за управление складови машини, идеални за обработка на товари върху проходни палети.

Тези машини са предпочитани за работа на закрито с най-разнообразно приложение поради компактните си размери, ергономично групираните си командни органи, позволяващи лесно, интуитивно управление, без да предизвикват непременно умора, и не на последно място поради ниските си експлоатационни разходи.

Възможността за проектиране и производство на нестандартни складови машини, конкретно отговарящи на потребностите на всеки един клиент и влизащи в обсега на допустимите разходи за придобиване на машини и съоръжения, създава предпоставки за обновяване на складовото оборудване с такова от по-висок клас.

ВЕНИ и Ко ООДКлючови думи: ВЕНИ и Ко, VENI, складова техника, складови машини, ОПИК, ръчноводими електрокариTop