Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

Начало > Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012


цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Интервю с Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите

Целта ни е да бъдем активни в процесите на реформиране на сектора На 19 и 20 ноември 2012 г. се проведе международната ... още

Интервю с Валентин Василев, управител на ВиК Пловдив

Инвестираме непрекъснато в автоматизирани системи за управление на водоснабдяването Представете накратко дружеството, което оглавявате.ВиК - гр. Пловдив е еднолично дружество с ограничена ... още

Интервю с Сава Савов, управител на ВиК Русе

ПСОВ Русе е една от най-модерните в страната Представете накратко дейността на ВиК Русе.Водоснабдителното дружество в Русе е създадено с указ на ... още

Интервю с Ивелина Василева, заместник-министър на околната среда и водите

Най-голямото предизвикателство е оползотворяването на водния ресурс при адекватна инфраструктура Какво е състоянието на водния сектор в страната към момента?Към момента водният ... още

Интервю с Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Водният сектор се нуждае от преструктуриране, за да бъде управлението му по-ефективно Господин Симидчиев, каква е визията ви за бъдещите реформи във ... още

Интегрирани водни проекти

Една от приоритетните оси в областта на околната среда и водите е свързана с подобряването и развитието на инфраструктурата за питейни ... още

Управление на водните ресурси в страната

Управлението на водите в България се осъществява на национално и басейново ниво. Със закона за водите и в съответствие с Директива ... още

Софийска вода осигурява висококачествени ВиК услуги според европейските стандарти

Инвестиционни проекти, инвестиционни приоритети и насоченост към "зелени технологични решения" представя компанията пред читателите на Инженеринг ревю Софийска вода осигурява услугите водоснабдяване, ... още

Top