WAGO вижда добри перспективи в България

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

Йорген Шефер, прокурист, и Кристиян Иршик, мениджър на WAGO за България, Румъния и страните от бивша Югославия

Господин Шефер, в известен смисъл WAGO изостана с откриването на собствен офис тук в сравнение с редица ваши конкуренти. Защо предприехте тази стъпка в настоящия момент?

Й.Ш. WAGO присъства от години на българския пазар чрез активната работа на дистрибуторите ни. Задълбочените проучвания на българския пазар показаха добри перспективи за развитие, особено във връзка с предстоящото приемане на страната ви за равноправен член на Европейския съюз.

Наистина, някои от нашите конкуренти вече разполагат със собствени търговски структури тук, но бих искал да подчертая, че редица от основните ни конкуретни на европейския пазар все още не са директно представени в страната. Освен това, България е първата държава от региона на Югоизточна Европа, в която WAGO открива собствено представителство.

Как ще бъде организиран бизнесът на WAGO в страната?

Й.Ш. Основните задачи, които ще изпълнява представителният офис, са две - популяризиране на търговската марка сред всички клиентски групи и подкрепа на дистрибуторската ни мрежа тук. Директно, представителството няма да извършва търговска дейност.

Клиентите, конкурентите и партньорите на WAGO в страната се интересуват какви са вижданията ви по отношение развитието на дистрибуторската мрежа?

Й.Ш. За разлика от редица наши конкуренти, които залагат на многобройни, често воюващи на местния пазар дистрибутори, за WAGO от огромно значение е дистрибуторите ни тук да имат необходимото спокойствие, за да влагат енергията си основно в развитието на бизнеса. В тази връзка бих искал да подчертая, че основният дистрибутор на WAGO в България е фирмата Рим Технолоджи в София, с която повече от пет години поддържаме градивни и коректни бизнес отношения.

Откриването на собствено представителство обикновено е свързано с очаквания за нарастване на пазарния дял. Какви са плановете ви по въпроса?

Й.Ш. Инвестирайки в собствен офис в България, имаме очаквания за удвояване на търговския оборот. Тези планове се базират както на добрите бизнес перспективи в страната, така и на досегашния ни опит с откриването на представителства в други страни от Източна Европа.

Какви са шансовете на България, водеща компания като WAGO да инвестира в изграждането на собствени производствени мощности тук?

Й.Ш. На настоящия етап не бих могъл да кажа нищо определено. През последните три години WAGO инвестира 40 млн. евро в изграждане на производствени мощности в Полша, Китай и Индия. Така че, за момента сме концентрирали усилията си в развитието на новите производствени центрове на компанията. Разбира се, това не означава, че ако видим тук достатъчно добри перспективи, няма да изнесем производство и в България.

Офисът на WAGO в България се оглавява от Кристиян Иршик. Защо се доверихте на г-н Иршик на толкова специфичен за правене на бизнес пазар като българския?

Й.Ш. Кристиян Иршик има сериозни дългогодишни наблюдения върху пазара в страната и региона. През последните месеци успя да установи добри партньорски взаимоотношения с колегите ни от Рим Технолоджи, което според бизнес философията, изповядвана от WAGO, е от първостепенно значение за постигане на добри бизнес резултати. Немаловажен е и фактът, че съпругата на г-н Иршик - Мая Иршик, маркетинг директор на представителството, е българка.

Господин Иршик, след неколкомесечен престой в България обнадежден ли сте от бизнес средата тук?

К.И. Откриването на собствено представителство е свидетелство за сериозно отношение на една компания към даден пазар. Това е причината WAGO да дойде директно в България. Да, чувствам се обнадежден по отношение на бизнес възможностите, които предлага българският пазар, тъй като в страната бяха вложени много европейски и американски инвестиции.

Освен за българския пазар, офисът тук ще отговаря за Румъния и страните от бивша Югославия. Как ще съвместявате тези отговорности?

К.И. Причината за взетото решение е в по-високото, по мое мнение, техническото ниво на българските специалисти и централното разположение на страната. Иначе, като етап на пазарно развитие смятам, че ситуацията в Румъния е почти същата като тази в България, което значително улеснява моите функции.

Кои са качествата на изделията с марка WAGO, които ги правят конкурентни на българския пазар?

К.И. WAGO предлага широка производствена гама и една от основните ни задачи тук е да запознаем българските ни клиенти с възможностите на цялата палитра от продукти на компанията. Знаем, че не бихме могли да постигнем добри търговски резултати, без да повишим нивото на осведоменост на основните ни клиентски групи.

Кое от техническите изобретения на WAGO бихте поставили в "световния музей" на техниката?

К.И. Малко са специалистите, на които е известно, че WAGO изобретява и панетова технологията на пружинната клема преди повече от 20 години. Междувременно WAGO произвежда и доставя милиарди пружинни механизми, които от години са надеждно внедрявани и използвани от фирми като Schneider Electric, Moeller, Siemens и др.Ключови думи: WAGOНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top