За керамичната индустрия предлагаме висококачествени транспортни ленти съобразени със спецификата на производството

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 > 18.12.2015

За керамичната индустрия предлагаме висококачествени транспортни ленти съобразени със спецификата на производството | Инженеринг ревю, снимка 1
За керамичната индустрия предлагаме висококачествени транспортни ленти съобразени със спецификата на производството

Meтсо Австрия ГмбХ е водещ в световен мащаб доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии. Нашите знания, хора и решения способстват за устойчиви подобрения в производителността и рентабилността на бизнеса на нашите клиенти.

 

Ние обслужваме клиенти в минно-добивната промишленост, в сектор нефт и газ, както и строителната и рециклиращата индустрии, но също така предлагаме оборудване и за други технологични индустрии като производството на целулоза и хартия и керамичната промишленост.

За керамичната индустрия предлагаме висококачествени транспортни ленти, съобразени със спецификата на производството, a като допълнение към транспортните ленти предлагаме специално разработени чистачи и аксесоари, които намаляват значително времето за сервизиране и удължават експлоатационния живот.

Като особено успешни в керамичната индустрия са нашите продукти Dust Control – система за прахоулавяне, филтърни платна и специални износоустойчиви облицовки за течки и бункери. Предлаганите от нас износоустойчиви и незалепващи облицовки са разработки с над 50-годишно know-how, които напълно удовлетворяват нуждите на нашите клиенти.

В Метсо работят около 14 000 професионални експерти, като се обслужват клиенти в повече от 50 страни, където нашите продукти варират от минна и строителна техника и системи за промишлена арматура и контрол. Нашата продуктова гама включва продукти, системи, проекти и услуги за бизнеса.

Meтсо Австрия ГмбХКлючови думи: Meтсо Австрия, минно-добивна промишленост, керамична промишленост, Dust Control, система за прахоулавянеЕКСКЛУЗИВНО
Top