Залагаме на надеждни взаимо-отношения с партньорите си

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

Александру Лупу,
управител на Висман България,
пред списание Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Лупу, след дългогодишно присъствие у нас Viessmann откри собствен офис. С какво настоящият момент е подходящ за подобна инвестиция?

Българският пазар винаги е бил интересен за компанията Viessmann. Стабилният ръст на икономиката и повишаването на жизнения стандарт през последните години, както и присъединяването на България към ЕС, създават благоприятна среда за развитие и растеж на нашия бизнес. С основаването на дъщерно дружество в България искаме да заявим дългосрочните си планове за сериозно присъствие и развитие на българския пазар. По този начин ние сме по-близо до партньорите си, можем да ги подпомагаме и консултираме много по-ефективно.

Наред с Viessmann в България присъстват и други водещи производители на отоплителни съоръжения. Към кое място в пазарното съревнование сте се устремили?

Viessmann e сред водещите производители на отоплителна техника от най-високо качество. Стремим се към перфекционизъм във всяка област от дейността и организацията на компанията. Следвайки този принцип, наша цел и в България е постигането на призова пазарна позиция.

С какви средства смятате да се състезавате със сериозните си конкуренти в областта на отоплителната техника у нас?

Философията на Viessmann e да сме винаги близо до своите партньори, оказвайки им подкрепа и подпомагайки тяхната дейност с цел изграждане на сериозни и надеждни взаимоотношения. Заедно с широката програма от висококачествени продукти, предлагаме допълнителна сигурност на партньорите ни, гарантирайки професионално отношение и бърза реакция при техническото обслужване на инсталациите. За всички свои партньори Viessmann предлага специализирани обучения и семинари, провеждани от висококвалифицирани специалисти.

Какви са плановете ви за развитие на екипа?

Служителите са основен фактор за успеха на фирмата, затова компанията залага на политика за непрекъснато усъвършенстване уменията и квалификацията им. Ще продължим да развиваме установената практика да организираме обучения за служителите си. Viessmann разполага с голям център за обучения в Германия, където провеждаме специализирани курсове и семинари, както за служители, така и за наши партньори.

Амбициите ви за водещо пазарно присъствие покриват ли се с досегашната ви дистрибуторска мрежа?

Viessmann цени изключително много настоящите си партньорства с български компании и специализирани фирми, като остава отворена за съвместна работа с нови фирми с доказан професионализъм в работата си.

Viessmann не е евтина марка. Мислите ли, че дойде времето на енергийно ефективни, но и по-високи като първоначална инвестиция отоплителни съоръжения?

С широката си продуктова програма, диференцирана технически и ценово, Viessmann предлага комплексни отоплителни инсталации и индивидуални решения, съобразени с конкретните потребности и инвестиционни разходи на потребителя. Постоянно повишаващите се цени на енергоносителите неминуемо ще повлияят на пазара и търсенето на високоефективни и икономични отоплителни инсталации ще се повиши, въпреки по-високите първоначални разходи. Ние предлагаме енергоспестяващи и лесни за експлоатация уреди, гарантиращи надеждна работа и дълъг живот, но, както вече споменах, компанията се стреми да откликва винаги на потребностите на пазара и да предлага гъвкави решения, съобразени с потребностите и бюджета на клиентите ни.

Стриктната европейска политика в областта на екологията ще задвижи ли пазара на съвременни нискоемисионни горивни инсталации у нас?

Като един от пионерите в бранша Viessmann предлага вече десетилетия високоефективни термопомпи и слънчеви колектори, както и високоефективни отоплителни инсталации на нафта, газ и биомаса, отделящи изключително малко вредни емисии. Основна цел на изследванията и развитието на компанията е производството на ефективна отоплителна техника, отделяща минимални вредни емисии и повишаване използването на възобновяемите енергийни източници.

Продуктовата ни програма, включваща множество иновативни продукти, използващи възобновяеми енергийни източници, ще остане и в бъдеще една от основните насоки за развитие на компанията. За това свидетелстват и присъединилите се към групата на Viessmann миналата година две нови големи компании - Mawera и KОЕB, произвеждащи отоплителни инсталации на биомаса с голям диапазон на мощностите.

Компанията Viessmann е известна като спонсор на някои от най-големите спортни състезания. Има ли шанс да се ангажирате с финансова подкрепа на отбор от някое индустриално предприятие, например?

Бързината, издръжливостта и прецизността са свързващи елементи между спорта и корпоративната философия на Viessmann. Компанията винаги подкрепя върховите постижения в спорта. И в България оставаме отворени за подобни инициативи.
Top