Завърши реконструкция във фабрика Гео Милев

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

В средата на май т.г. официално бе открита реконструкцията на фабриката за производство на спирт Гео Милев в София. Проектът за модернизация включва внедряване на нова система за управление и визуализация, проектирана и програмирана от ЛогиСофт по алгоритми и с активното участие на специалисти от фабриката и СИД 97. Системата за управление и визуализация обхваща целия производствен процес на фабриката - от автоматизираните складови силози и мелницата за приемане и смилане на материала, през участък ферментация, до ректификационната колона, произвеждаща чистия етилов спирт. Системата е изградена от мрежа контролери на фирмите SIEMENS и VIPA, включително SIMATIC S7-300, VIPA 300 V и VIPA 315S - SPEED7, децентрaлизирана периферия SIMATIC ET200S и ET200M, две визуализиращи станции със софтуер WinCC flexible, операторски панели за локална визуализация SIMATIC OP77B и тензометричен модул SIWAREX U на SIEMENS. "Обхващането на цялата фабрика от единна система, вместо от сбор от много малки различни системи, е добро решение не само за работата на операторите, но и за нейната надеждност и елементарна поддръжка", коментират от ЛогиСофт.
Top