Филкаб, Тихомир Славчев: Предлагаме решения за модернизация на осветлението в българските предприятия

Начало > Осветление > Интервю > 09.05.2018

Филкаб, Тихомир Славчев: Предлагаме решения за модернизация на осветлението в българските предприятия
Филкаб, Тихомир Славчев: Предлагаме решения за модернизация на осветлението в българските предприятия

Тихомир Славчев, ръководител проект "Осветителна техника" във Филкаб АД, пред списание Инженеринг ревю

Филкаб АД реализира проект за замяна на конвенционалното осветление в част от складовите си помещения с енергоефективно. Разкажете повече за етапите на проекта.
Ръководството на компанията взе решение за поетапна подмяна на конвенционалното осветление с ново, светодиодно. Причината беше продиктувана от една страна от непрекъснатото повишаване на цената на електрическата енергия, а от друга – от значителното подобряване на технико-икономическите показатели на светодиодното осветление през последните години. Изплащането на подобна инвестиция вече е възможно в напълно приемлив за инвеститорите срок от 2,5–3,5 години, в зависимост от конкретните условия. А в близкото минало реконструкцията на осветителните уредби не изглеждаше толкова примамливо за инвеститорите, защото се оказваше рентабилна едва след 5–7 години поради високата цена на светодиодното осветление.

Нашата идея е в следващите 1–2 години напълно да заменим осветлението в административната сграда и складово-производствения корпус на Филкаб АД в гр. Пловдив. Към момента сме финализирали проекта за районното осветление и за част от телата в склада и сега сме на етап подмяна и изграждане на система за управление на офис осветлението в административната сграда. През лятото се очаква да заменим и телата в производствените помещения.

Какви са отчетените досега ползи за компанията от изпълнението на проекта?
Отчетените ползи накратко са: подобряване на енергийната ефективност, респективно намаляване на разходите за електрическа енергия и понижаване емисията на парниковите газове, свеждане до минимум на поддръжката на осветителните уредби, подобряване на работните условия за служителите и създаване на оптимални условия за работен процес, понижаване на светлинното замърсяване в околното пространство и др.
Важно е също да отбележа, че покрай проекта натрупахме значителен опит с тази нова технология и вече можем успешно да я прилагаме и за наши клиенти и партньори.

Предвижда ли се разширяване на проекта и за други обекти на Филкаб АД?
Първият обект на Филкаб, в който се инсталира светодиодно осветление, беше базата ни в София още през 2014 г. Тъй като в административната част почти липсваше естествено осветление, имаше многократни оплаквания от служителите, които прекарваха там пълен работен ден. Тогава решихме да подменим осветителните тела в офиса с подходящи светодиодни.
Инсталирахме светодиодни тела за районно осветление и в представителството ни в Русе. Идеята на ръководството на компанията е поетапно да подменим осветителните тела със светодиодни във всички наши клонове в страната.

Предлагате това решение и на клиентите си в партньорство с GE Lighting. Какви са предимствата, свързани с избора на LED осветлението?
Решението за тази наша кампания беше продиктувано от няколко мотива. Както вече споменах, през последните години значително се подобриха технико-икономическите показатели на светодиодното осветление. Същевременно не трябва да забравяме, че в България има изключително много предприятия с морално и физически остарели осветителни уредби, изграждани през 70-те и 80-те години на миналия век. Част от тях са с голяма часова използваемост или с непрекъснат работен процес. Това обуславя и кратък срок на изплащане на инвестицията при една евентуална реконструкция. За съжаление много от производствените предприятия в страната изпитват затруднения с първоначалното финансиране на подобен проект за енергийно ефективна подмяна на осветлението. В тази връзка, предусещайки големия потенциал за бизнес, се роди и идеята на нашите партньори от GE Lighting за финансирането на този вид проекти.

Основните предимства, които биха получили нашите клиенти при избора на светодиодно осветление, са енергийна ефективност, подобряване на работните условия и повишаване на производителността на труда, свеждане до минимум на брака в продукцията, намаляване на броя трудови инциденти вследствие на лошо осветление, свеждане на разходите за поддръжка практически до нула, липса на първоначална инвестиция от тяхна страна и др. Същевременно те ще могат да разчитат на една съвременна и модерна осветителна уредба, която дълги години ще им служи безпроблемно, а това им дава възможност да се концентрират занапред в технологии и процеси, подобряващи основния им предмет на дейност.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: Филкаб, Filkab, GE Lighting, осветление, енергийна ефективност, индустриално осветление, LED осветлениеTop