Индустриални ретрофит осветители

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

B индустриалните обекти, помещения и съоръжения подмяната на съществуващите осветителни системи с по-ефективни и икономични осветители може да донесе редица ползи, включително намаляване на разходите за електроенергия и на въглеродния отпечатък на предприятията.

Все по-популярна алтернатива на масово използваните метал-халогенни и луминесцентни лампи са т. нар. LED ретрофит осветители. Освен подобрена разходна ефективност и екологични показатели, тези осветителни тела осигуряват и по-добра осветеност на помещенията, както и лесен монтаж и поддръжка.

Нарастващите цени на електричеството в глобален мащаб и финансовите стимули за внедряване на зелени технологии в индустрията и бизнеса са сред най-разпространените причини за иницииране на проекти за ретрофит на осветлението.

Специфики на светодиодните ретрофит осветители
Основна характеристика на ретрофит осветителите е дизайнът им, който наподобява дизайна на конвенционалните източници на светлина, широко използвани за осветяване на различни обекти. Светодиодните ретрофит крушки например типично са със стандартни фасунги, които позволяват бърз и лесен монтаж на мястото на старата крушка с нажежаема жичка.

Ето защо инсталацията им не изисква нищо по-сложно от демонтаж на старите осветители и монтаж на новите. На пазара са достъпни варианти за подмяна на крушки, пури, окачени лампи с кръгли и линейни корпуси и др., които отговарят на най-разпространените индустриални осветители. Те използват оригиналните цокли, монтирани на таваните, което значително улеснява монтажа и поддръжката.

LED пурите са широко разпространено решение за ретрофит на луминесцентно осветление. Обикновено те се монтират в съществуващите правоъгълни корпуси. Освен LED пури, като ретрофит версии на луминесцентните лампи са достъпни и високоефективни HPT8 тръби.
С разширяването на приложенията и пазара на светодиодни ретрофит осветители производителите лансират все по-широка и изчерпателна гама от модели, подходящи за подмяна на различни осветителни тела в индустрията.

Яркост
LED ретрофит осветителите типично са по-ярки от конвенционалните луминесцентни и метал-халогенни лампи. Високите нива на осветеност са подходящи за приложения като производство на прецизни компоненти, индустриални помещения с критични операции и оборудване и др. За приложения, в които е необходима динамика на яркостта в зависимост от извършваните операции, се препоръчва внедряването на система за контрол на осветлението, включваща решения за димиране.

Високоефективните луминесцентни HPT8 лампи обикновено губят около 60% от светоотдаването си в рамките на прогнозния си жизнен цикъл, докато при светодиодните ретрофит осветители тези загуби са сведени до 30% от първоначалната яркост. Някои по-съвременни модели включват технологии за автоматично регулиране на яркостта в течение на времето с цел да осигуряват постоянна яркост.

Светлоразпределение
Повечето LED осветители на пазара днес са високонасочени източници на светлина. За светодиодните ретрофит пури в индустрията се проектират специални разсейватели, които осигуряват равномерно осветяване на обектите.

При инсталирането на линейни ретрофит осветители без подходящи разсейватели е възможно получаването на своеобразни “петна”. Това е особено отчетливо при осветителните тела с повече от един светлоизточник.

Когато насочените източници сочат право надолу, обикновено се получават тъмни зони между отделните лампи. Ето защо при изготвяне на проекта е препоръчително да бъдат избрани и подходящи разсейватели в зависимост от използваните ретрофит осветители.

Съображения за безопасност
Важно е да се избират само ретрофит осветители, които отговарят на работните параметри на осветителната инсталация и са одобрени за конкретното приложение.

Що се отнася до монтажните елементи на осветителите, добре е да се съобрази теглото на ретрофит решенията с наличната монтажна конструкция и ако е необходимо (например в случаите на LED лампи с интегрирани драйвери и баласти) – тя да се подсили, за да се избегне евентуално претоварване и опасност за здравето на персонала в конкретното помещение. По-удобен за монтаж вариант са светодиодните ретрофит осветители с външни драйвери и баласти, които елиминират рисковете от претоварване на опорната конструкция.

Реализация на проекти за ретрофит на осветлението
Един цялостен проект за модернизация на осветителните системи започва с етап на анализ на потенциала за енергоспестяване и оценка на зоните/помещенията, в които подмяната на осветителите с ретрофит версии би била рентабилна. Необходимо е да се оценят техническите показатели на възможните варианти за ретрофит и да се избере моделът, който ще осигури най-висока ефективност, най-равномерно осветяване, най-лесна инсталация и поддръжка и най-дълъг живот.

Повечето индустриални помещения са с високи тавани, което налага в проекта за ретрофит да се вземат предвид и спецификите на монтажа – дали той ще изисква наемането на специализиран персонал и съоръжения (например вишки) или ще могат да го извършат титулярните служители на предприятието.

В такива приложения светодиодните ретрофит осветители за изключително подходящо в икономически план решение, тъй като не изискват честа поддръжка и осигуряват жизнен цикъл от порядъка на 50-60 хил. часа преди да е необходима подмяна.

Добре е да се започне от помещенията, които не са заети постоянно от служителите. Извършването на подмяната на етапи елиминира нуждата от цялостно прекъсване на операциите в предприятията или съоръженията. Някои компактни модели ретрофит осветители, като LED крушките и пурите, позволяват инсталация буквално за секунди.

Интелигентно управление
Реализацията на проекти за ретрофит на осветлението в индустриални обекти позволява внедряването на интелигентни контролни системи, които да осигурят допълнителна ефективност, увеличаване на жизнения цикъл на осветителите с 30 до 50%, както и значителни икономии на средства.

Често използвани решения са инфрачервените или ултразвукови сензори за присъствие, които са съвместими с повечето съвременни индустриални ретрофит осветители с отворен стандарт и позволяват управление чрез стандартни осветителни контролери.

В складовите помещения и производствени халета с големи прозорци е препоръчително да се състави стратегия за оптимално използване на дневната светлина. Добре е да се инсталират димируеми баласти или сензори с фотоклетки, които да управляват яркостта на осветителите в зависимост от наличието на дневна светлина. Контролът на осветлението при реализация на проект за ретрофит на осветителната система може да бъде интегриран и в цялостно решение за сградна автоматизация.

Предимства на ретрофит осветлението
Подмяната на конвенционалните луминесцентни или метал-халогенни лампи в индустриалните обекти със светодиодни ретрофит осветители позволява постигане на оптимално осветяване на работните пространства и значителни икономии от разходи за осветление. Съвременните ретрофит лампи осигуряват висока гъвкавост и реализиране на персонализирани осветителни решения в зависимост от потребностите на конкретното помещение.

Сред съществените ползи от внедряването на ретрофит осветители са и намалените емисии парникови газове, които спомагат за ограничаване на въглеродния отпечатък на предприятието и покриване на изискванията на все по-масово налаганите екологични стандарти в областта на осветлението. В допълнение, ретрофит светодиодните осветители не съдържат отровни и вредни вещества и позволяват лесно и безопасно рециклиране.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: ретрофит осветители, LED ретрофит, светиодиодно осветление, LED осветление, индустриално осветлениеTop