Осветителни техники и технологии за автобояджийски камери

Начало > Осветление > Статии > 12.12.2017

Осветителни техники и технологии за автобояджийски камери
Осветителни техники и технологии за автобояджийски камери

Бояджийските камери са част от всеки съвременен цех за боядисване на автомобили. Специфичните условия на работната зона във вътрешността на камерата и около нея, включват необходимост от ефективно осветяване (с достатъчна, но не прекалена яркост, съответните цветна температура, светлоразпределение и др.) и наличие на лесновъзпламеними субстанции. Комбинацията от тези фактори задава специфични изисквания към използваните осветители и прилаганите осветителни техники и технологии в автобояджийските камери.

Повече за осветлението на автобояджийски цехове четете тук.

LED осветление
Както в много други приложения, и при автобояджийските камери LED осветлението се доказва като отличен избор в сравнение с конвенционалните технологии по редица причини. Светодиодните светлоизточници не само осигуряват ярко и насочено осветяване, но и изискват минимална поддръжка, като същевременно консумират и по-малко електроенергия от традиционните крушки. Дългият им експлоатационен живот е допълнителен фактор в полза на избора им като осветително решение за бояджийски камери, където допринасят за допълнителна икономия на време и средства за обслужване в дългосрочен план.

Луминесцентно осветление
Луминесцентните лампи също осигуряват добра ефективност и намалени разходи за енергия в сравнение с крушките с нажежаема жичка например. Това са и най-широко използваните светлоизточници в автобояджийски камери поради сравнително високата им ефективност, ниско топлинно излъчване и дълъг жизнен цикъл. Основна разлика с LED осветителите е, че луминесцентните лампи не са насочен източник и осигуряват 360-градусово осветяване на пространството. В много случаи това е идеално решение, но не и за осветителни системи, в които се цели осветяване на специфична зона от кабината.

Взривозащитено осветление
Осветителните тела могат да предизвикат сериозен риск за здравето, оборудването и боядисваните автомобили, ако се нагорещят прекалено много при работа и са в контакт с лесновъзпламеними течности, газове или пари, каквито по принцип има в изобилие в автобояджийските камери. Ето защо нормативната уредба изисква инсталирането на взривозащитено/взривобезопасно осветление в такива обекти и съоръжения. За целта са достъпни както LED светлоизточници, така и луминисцентни лампи с необходимия дизайн и спецификации.

Видове осветителни тела за бояджйиски камери
Някои автобояджийски камери се предлагат от производителя като цялостно и завършено съоръжение, а други позволяват допълнително оборудване с необходимите системи. Предлагат се варианти с едноредово или многоредово осветление, както и системи с инфрачервени лампи, които подпомагат изсушаването на боята. Преди монтажа и инсталацията на самите осветителни тела е добре да се състави проект, в чиито рамки да се определи кои зони се нуждаят от най-добро осветяване и дали ще се търси равномерно осветяване на цялото пространство в камерата. Всички тези фактори помагат при избора на осветителна технология и позиции за монтаж на отделните осветителни тела.

Ъглови лампи
Ъгловите лампи са лесни за инсталация и позволяват отлично цялостно осветяване. Те могат да бъдат монтирани във всеки ъгъл на камерата и правят възможно както осветяването на специфична зона, така и на цялата кабина.

Таванни осветители
Таванните осветители са често използвано решение в бояджийските камери поради възможността им да осветяват равномерно отгоре. В някои приложения е възможно обаче цялата площ на кабината да не може да бъде добре осветена само отгоре и да се получат сенки и затъмнявания, например в по-долните части на боядисваните автомобили.

Стенни осветители
Стенните осветители също са популярно решение. Подобно на таванните, те могат да се монтират в стената като интегрална част от интериора или да се окачат на допълнителни конструкции. Аналогично, при стенните осветители също може да се получат слепи петна, тъй като този тип осветителни тела осветяват само предната, задната и страничните части на купето.

Ето защо, за оптимално осветяване на пространството в камерата, се препоръчва съответната комбинация от осветителни техники и технологии, съобразена с изискванията на конкретното приложение. Луминесцентните лампи могат да осигурят по-добро общо осветяване, докато LED светлоизточниците ще гарантират отлично зоново осветяване на специфичните секции от купето, които се нуждаят от такова.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: автобояджийски цехове, бояджийски камери, LED осветление, взривозащитено осветление, автомобилна индустрияTop