Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

Начало > Осветление > 21.12.2016

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление | Инженеринг ревю, снимка 1
Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица комерсиални и индустриални приложения. Така ли е обаче и в аварийното осветление, особено за промишлени обекти, където мащабите и потреблението на осветителните системи са в пъти по-големи? Нека разгледаме някои от основните характеристики на светодиодните осветители, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации, включително и за индустриални обекти.

Сред най-съществените предимства на LED лампите
са дългият им експлоатационен живот (до 50 хил. часа) и високата им енергийна ефективност. Aварийните LED осветители на практика нямат нужда да се обслужват или поддържат, тъй като работят само когато отпадне основното осветление, а експлоатационният им живот обикновено доближава очаквания жизнен цикъл на светодиодната лампа.
Светодиодната технология направи възможно производството на по-тънки и компактни светлоизточници, същевременно запазвайки отлично качество и разпределение на светлината. Така LED осветители могат да бъдат вложени в аварийни лампи с най-различни форми, размери и монтажни локации, включително и интегрирани в интериора осветители.

Енергийна консумация
Аварийните LED лампи се отличават с по-ниска консумация на електроенергия в сравнение с луминесцентните осветители, което ги прави предпочитан избор както за нови обекти, така и при ретрофит на съществуващи инсталации. Обикновено светодиодните лампи използват по-малко от половината от енергията, потребявана от луминесцентните. В допълнение, са необходими и по-малко на брой LED осветители, тъй като при LED технологията контролът на светлоразпределението традиционно е по-лесен. Проучвания показват, че ако за аварийна осветителна инсталация в индустриален обект са необходими 200 x 8W отделни луминесцентни лампи, то за същата система могат да се използват само 130 самостоятелни LED осветителя. Общата консумация на инсталацията със светодиодни лампи ще консумира по-малко от една трета от енергията, необходима на първата конфигурация.

Подмяна на LED лампите
Разходите за подмяна на едно стандартно луминесцентно 8-ватово аварийно осветително тяло често могат да надвишат себестойността на самия осветител. Една добре проектирана аварийна LED лампа, от друга страна, може изобщо да не изисква подмяна на светлоизточника по време на сервизния й живот поради много по-дългия експлоатационен цикъл на светодиодните осветителни тела. Не на последно място, деградацията на висококачествените LED лампи в съвременните аварийни осветителни системи е в пъти по-бавна от тази при алтернативните технологии.

Контрол върху светлоразпределението за критични приложения
LED модулите са точкови източници, което прави светлоразпределението по-лесно, особено в индустриални приложения, където аварийните осветители са от критично значение за безопасността на персонала и оборудването.

Топлинно излъчване
С усъвършенстването на светодиодната технология мощността на един светлоизточник, необходима за осигуряването на достатъчно количеството светлина за дадено приложение, намалява. Такъв е случаят и с аварийното осветление, което не изисква осветителни тела с високи мощности. Ето защо управлението на топлинното излъчване е все по-пренебрежим въпрос. Генерираната от аварийните лампи отпадна топлина допълнително намалява с използването на повече на брой LED модули с по-ниска мощност. Такива са аварийните осветителни тела, в които батерията е интегрирана в корпуса на осветителя, тъй като батериите по принцип са силно чувствителен към температури компонент. Поддържането на по-ниска температура на батерията осигурява по-дълъг сервизен живот на аварийната лампа.

Качество на светлината
Стандартно за аварийното осветление се използват светлоизточници с индекс на цветопредаване (CRI), по-голям или равен на Ra 40. Това означава, че не е необходимо високо качество на осветлението за такива приложения. Въпреки това в практиката все по-често LED осветители с CRI от порядъка на Ra 80 се инсталират в аварийни инсталации, тъй като по-достъпната цена на светодиодните модули позволява и по-високо от минимално регламентираното в съответните стандарти и нормативни документи качество на цветопредаването.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: аварийно осветление, LED осветление, светодиодно осветление, енергийна ефективностTop