Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част II

Начало > ОВК > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2019 > 09.01.2020

В настоящото издание публикуваме продължение на материала, посветен на стратегиите за прогнозна поддръжка на индустриални топлообменни апарати, който стартира в брой 8/2019 на сп. Инженеринг ревю. В първата част на статията бяха разгледани някои често срещани предизвикателства при конвенционалната поддръжка, както и популярни методи за детекция на проблемното оборудване.


Предимства на безжичните измервания

Автоматизираното събиране на данни и прогнозният им анализ с цел иницииране на превантивна поддръжка е добре обосновано от икономическа гледна точка. С динамичното развитие на технологиите на съвременния конкурентен пазар разходите за измервателна апаратура са сравнително ниски, но инсталирането на кабелни системи в големи комплексни съоръжения може да се окаже скъпо. Едно от решенията е инвестирането в безжични сензори за измерване на дебита, температурата и налягането във и извън всяка зона на тръбните снопове на индустриалните топлообменници. Безжичните измервания създават база за непрекъснато събиране на данни и превръщането им в полезна и навременна информация с помощта на софтуер за прогнозен анализ. Необходима стъпка при подобна оптимизация на измервателните процедури и поддръжката е обучението на персонала какви действия да предприема при различни сценарии. При инсталиране на допълнителна измервателна апаратура е добра практика да се направи преглед на стандартните оперативни процедури и стандартните процедури за поддръжка, които описват как служителите трябва да реагират на новополучената информация. Без подходящо обучение или актуализации на процедурите сигнализацията за неправилна работа на оборудването може да причини объркване и бездействие, което е крайно нежелан резултат при въвеждането на сензорни измервания и прогнозен анализ.

В предприятията, които разполагат с необходимите данни от измервания на технологичните процеси и оборудване, автоматизирани средства за прогнозен анализ, стандартизирани процеси и процедури за действие при различни сценарии, както и с обучен персонал, резултатът е висока работна култура и адекватно обслужване на съоръженията. Въвеждането на такива практики носи някои ключови ползи: надеждна работа на оборудването, почти безотказно и високоефективно функциониране на топлообменните апарати, ниски разходи за поддръжка и висока производителност.

 

Софтуер за прогнозен анализ

При избора на безжични измервателни решения с предимства са системите, които използват отворен стандарт, тъй като те позволяват свободно конфигуриране, мащабиране и свързване на продукти от различни производители в единна платформа. Препоръчително е самата интеграция да се извърши от доставчик на решения за автоматизация с опит при внедряването на подходяща измервателна апаратура за конкретното приложение.

Получаването на данни от измерванията е само началото на установяването на практики по прогнозен анализ и превантивна поддръжка на топлообменниците в едно индустриално съоръжение. Необходимо е и въвеждането на софтуер, който да обработва и анализира събраната информация. Добавянето на точки за измерване не само генерира база данни в софтуера, които да бъдат използвани за анализ на причините след настъпил инцидент с оборудването, но позволяват още регистриране на тенденции и идентифициране на зони за извършване на бъдещи подобрения или превенция на неизправности. Така чрез технологиите предприятията могат да функционират проактивно на база събраните от измерванията данни. Прогнозният анализ превръща данните в информация, която се използва за вземане на обосновани решения, които от своя страна се превръщат в успешни действия.

Софтуерът за прогнозен анализ може да работи с няколко измервателни точки едновременно, да анализира автоматично и да предупреждава персонала за необичайна работа или предстояща повреда при някой от топлообменните апарати. Като част от софтуера за прогнозен анализ, основните показатели за ефективност на топлообменниците показват дали оборудването работи правилно във всеки един момент. Въвеждането на стратегия за автоматизиран мониторинг осигурява онлайн индикации за състоянието на апаратите, което, от своя страна, предоставя възможности за навременни предупреждения и осигурява време за предприемане на необходимите мерки. По този начин могат да бъдат преодолени сривовете на процесите, процедурите с отклонения от спецификацията и инцидентите, свързани с безопасността.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: топлообменници, топлобменни апарати, прогнозна поддръжка, безжични измерванияНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top