Индустриални хладилни и фризерни стаи – възможности за конфигуриране

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2022 > 04.01.2023

  • Хладилните и фризерни стаи са предпочитано решение за съхранение на хранителни и други малотрайни продукти в редица индустриални приложения с различен мащаб

  • В практиката се използват два основни типа конфигурации: готови цели стаи за вграждане (тип “plug-in”) и т. нар. “сплит” модели

  • Модулните охладителни помещения се използват предимно в хранително-вкусовата промишленост

 

Хладилните и фризерни стаи са предпочитано решение за съхранение на хранителни и други малотрайни продукти в редица индустриални приложения с различен мащаб. В практиката се използват два основни типа конфигурации: готови цели стаи за вграждане (тип “plug-in”) и т. нар. “сплит” модели.

 

Основни конфигурации

Plug-in моделите се предлагат като цялостни решения за вграждане, които включват в себе си системата за управление, кондензатора и изпарителя, готови за инсталиране. Охладителните агрегати също са от тип “plug-in” и обикновено са монтирани на стените на камерата или на специални таванни панели. Предимства на този тип оборудване са по-бързата и лесна инсталация и елиминираната необходимост от допълнително окабеляване и тръбно свързване на отделните елементи на камерата.

Особености на този вариант са нуждата от ефективна вентилация, тъй като хладилните агрегати генерират голямо количество горещ въздух в близост до студената стая, което влияе на ефективността на хладилната система, както и шумът, генериран от кондензатора/компресора. Препоръчва се изолиране на кондензаторната секция, която е добре да бъде снабдена с въздухопроводи и въздуходувки или вентилатори за отстраняване на горещия въздух от помещението, в което е монтирана хладилната или фризерна стая.

Сплит системите се състоят от два основни компонента: кондензатор, който се монтира извън помещението, в което е инсталирана охладителната камера; изпарител, който се монтира в същото помещение. На мястото, на което се асемблира хладилната стая, двата компонента се свързват с необходимите тръбни, електрически и комуникационни връзки. Предимство на този монтажен вариант е, че кондензаторът/компресорът може да бъде разположен в помещение по избор, където генерираният от него шум няма да пречи и където топлинните емисии, излъчвани при работата му, няма да повлияят на ефективността на хладилната система.
Недостатък на тази конфигурация е, че се изискват време и усилия отделните компоненти да бъдат свързани и инсталирани, за да заработи системата. В допълнение към това, самата инсталация е препоръчително да бъде извършена от опитни хладилни и електротехници.

 

Модулни хладилни и фризерни стаи

Модулните хладилни и фризерни стаи се използват предимно в хранително-вкусовата промишленост. За изграждането им се използват специални термоизолационни панели и материали в хигиенно изпълнение, сертфицирани за използване в приложения, които включват досег с храни. Ето защо основно предимство на стаите в санитарно изпълнение е възможността за лесно почистване.

Обикновено размерите на модулните варианти позволяват употребата им за индустриални цели, като са възможни широки вариации в обема и разпределението на вътрешното пространство в зависимост от конкретното приложение. Модулните хладилни и фризерни стаи традиционно се доставят в пакети от отделни панели, селектирани според потребностите, и се сглобяват на място.

Възможно е модулните модели да се проектират така, че да работят както в хладилен, така и във фризерен режим, а също и в различни температурни диапазони – ниско-, средно или високотемпературни. Освен за хранителни стоки, модулните стаи могат да бъдат използвани за различни други типове стоки, включително лекарства, ваксини и т. н.

Съществуват и комбинирани модели, които разполагат с няколко вътрешни температурни зони, които могат да бъдат настроени да охлаждат/замразяват в различни режими – например едната да работи от 2 до 12°C, а другата – при -22°C. Зоните обикновено са разположени така, че вратата се намира в по-вискотемпературната от тях, от която се извършва преход към фризерната зона през втора, вътрешна врата. Този тип модели са особено подходящи например за складиране на много видове хранителни продукти, които изискват различни температури на съхранение.

Макар в тази статия да разграничаваме хладилните и фризерни стаи, в които персоналът може да влезе, от охладителните шкафове, тук е необходимо да направим още едно уточнение. Помещенията от тип “walk-in” (в които може да се влезе) позволяват и допълнително конфигуриране. Те могат да бъдат модулни и/или да разполагат с отделни температурни зони в комбиниран модел. Тяхно предимство е повечето вътрешно пространство за съхранение в сравнение с шкафовете, което ги прави предпочитан вариант за много индустриални приложения.

Индустриалните охладителни стаи тип “чилъри” са подходящи за съхранение на огромни количества обемни продукти, например различни месни разфасовки, плодове и зеленчуци и т. н. Тяхна основна характеристика са големите размери, които позволяват влизането не само на персонала, но и на различни индустриални превозни и подемно-транспортни средства – например колички, мото- и електрокари.

Температурните режими на съхранение отново варират според приложението, като е възможно и обособяването на различни зони с вътрешни врати. Възможностите за използване на транспортни средства вътре в тези помещения ги прави подходящи за мащабни индустриални приложения, като фабрики за охладени и замразени продукти и др.

Много доставчици на пазара днес предлагат и услуги за проектиране и изграждане на индустриални хладилни или фризерни стаи по желание на клиента. Персонализираните решения могат да комбинират много от изброените по-горе възможности за конфигуриране в съчетание с различни системи за управление, индикация, мониторинг и т. н. Основно предимство на този вариант е възможността наличното пространство за складиране на охладени или замразени стоки в цеха на клиента да бъде оползотворено по най-ефективния възможен начин.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: хладилни стаи, фризерни стаи, индустриално охлаждане, модулни хладилни стаи, сплит системи, чилъриРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Top