Schneider Electric, Ивелина Николова: Компанията ни върви към бъдещето чрез дигитализация, развитие на екипа и все по-организирани процеси

Начало > Българската индустрия > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2023 > 10.04.2023

Schneider Electric, Ивелина Николова: Компанията ни върви към бъдещето чрез дигитализация, развитие на екипа и все по-организирани процеси | Инженеринг ревю, снимка 1

Ивелина Николова, генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово, пред сп. Инженеринг ревю


Вие сте не само поредният български ръководител на бизнеса на корпорацията в региона, но и първата дама начело на търговския офис на Schneider Electric у нас. С какви нагласи, амбиции и цели поемате поста?

 

Бизнесът преминава през непрестанна трансформация. Бързите промени станаха нещо обичайно и това се дължи до голяма степен на технологиите. Именно успешната трансформация на компанията е и ще бъде мой основен фокус. Приложение на все повече дигитални инструменти, предлагане на все повече сервизни услуги, продължаващото развитие на екипа – всички тези компоненти от бизнеса днес, чрез които той става бизнесът на утрешния ден. Това е задачата практически пред всички големи компании и неизбежно ще е посоката, в която ще се концентрирам. Ще вървим натам чрез дигитализация, обучения, въвеждането на все по-добре организирани процеси.

 

Кои аспекти от досегашния Ви опит в технологичната сфера считате, че ще Ви бъдат от най-голяма полза на новата длъжност? Как планирате да надграждате на местно ниво ангажиментите на компанията към иновации и устойчивост?

Навикът за промяна идва неизбежно с кариерата в технологичния сектор, а умението да я управляваш е от жизнена необходимост. Всяка компания има уникална среда и култура и да се гмурнеш в ново начинание определено е предизвикателство. Основни лидерски качества, които аз лично ценя и изповядвам, са вземането на смели решения, поемането на отговорност и влагането на огромна енергия в проправянето на пътя напред.

За да са успешни начинанията и да можем да говорим за надграждане и иновации, разчитам на експертния опит и компетенции на хората в компанията. Моя отговорност е да осигуря среда, в която те да могат да изявят потенциала и способностите си, да споделят и обменят опит, да усещат подкрепа, да се чувстват овластени да вземат решения и да тестват нови подходи. Когато хората участват в създаването на промяната в компанията, тя се реализира по много по-плавен и естествен начин и има повече предпоставки за успех.

 

Какви са прогнозите Ви за по-нататъшното регионално развитие на Schneider Electric в пазарен и корпоративен план? В кои направления можем да очакваме най-значими новости през настоящата година и кои от тях ще са приоритетни за България?

В зоната на Югоизточна Европа Schneider Electric съсредоточава много ключови производствени и инфраструктурни обекти. Вече имаме умна фабрика, умен дистрибуционен център, развоен център за гъвкава електроразпределителна мрежа, има центрове за споделени услуги и други обекти от бизнес значимост. Това индикира, че компанията е стъпила стабилно и в дългосрочен план в тази територия на Европа.

В умната фабрика, позиционирана в България, ни предстоят важни моменти – тази година в експлоатация ще бъде пуснато разширението ґ, което ще доведе до увеличаване както на производствения капацитет, така и на екипа ни в Пловдив. Също така ще пуснем в експлоатация уникална геотермална система за индустриален потребител, с която напълно ще елиминираме употребата на природен газ, използван до момента за покриване на енергийните нужди на фабриката. Това е решителна стъпка в посока намаляване на зависимостта от използване на енергоизточници от изкопаеми горива и преминаване към възобновяеми енергийни ресурси.


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: Schneider Electric, Шнайдер Електрик, Ивелина НиколоваРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Top