Баланс вентили

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Коментар по повод публикация в брой 2/2006 г. на сп. Инженеринг ревю

След публикуването на статията "Баланс вентили" в брой 2/2006 г. на сп. Инженеринг ревю в редакцията се получи коментар по темата от инж. Борислав Димчев, асоцииран член на TA Hydronic college IMI INTERNATIONAL BG. В коментара се изясняват редица специфики, свързани с избора и използването на баланс вентилите в практиката. В случай на разминаване между вижданията ви за спецификите в приложението на баланс вентилите и застъпената в материала позиция, очакваме технически аргументираните ви становища по темата.

Уважаема редакция,

бих искал да изясня на читателите на сп. Инженеринг ревю някои аспекти на хидравличния баланс, свързани с баланс вентилите. Убеден съм, че без представяне на концепцията за Пълен хидравличен баланс, всеки сравнителен анализ на съоръжения за поддържане на хидравличен баланс е обречен да се окаже схематичен, непълен и незадоволителен. Категоризирането на ОВК системите като такива с постоянен и с променлив поток теоретически е правилно, както и разделянето на баланс вентилите на ръчни и автоматични. В практиката, обаче, не съществува управляема ОВК система с постоянен поток, което се дължи на възникването на различни хидравлични съпротивления между консуматора и байпаса на съответния трипътен вентил, или други субективни фактори. Поради това считам, че най-доброто инженерно решение представлява комбинация от ръчни и автоматични баланс вентили.

За да не останат читателите подведени, трябва да подчертая, че функциите дрениране и съчетание на баланс вентил със спирателен вентил принадлежат изключително на ръчните баланс вентили. Често се представя бързодействието на автоматичните баланс вентили като предимство, без да се имат предвид значителните времеконстанти на обектите, които управляват. Бавните реакции на обекта обезсмислят това "предимство" и превръщат пропорционалния регулатор в двупозиционен. Предлагат се автоматични пропорционални регулатори, като се подчертават миниатюрните им размери. Нека читателят си представи работен диапазон 0.45 mm! Това е двупозиционно регулиране. По отношение на бързото първоначално пускане на системите, ръчните вентили дават полезни контролни точки. Чрез измервателните щуцери специалистът по хидравличен баланс може да анализира текущото състояние на инсталацията и за кратко време да предприеме адекватни мерки за нормализиране на системата. Основната контролирана величина при хидравличния баланс е потокът на работния флуид, което определя необходимостта от измерването му. Автоматичните баланс вентили разчитат на предварителна настройка на диференциално налягане и предполагаемо съпротивление на управлявания контур.

Комбинирането на ръчни баланс вентили с регулатори на диференциално налягане води до висока гъвкавост на ОВК системите. Сравнително непознатите на пазара у нас терминални баланс вентили с контрол, осигуряват управление на флуида през крайния консуматор като функция на температурата. Хидравличният баланс на всички консуматори е предварително зададен ръчно. Промените на диференциалното налягане в системата се елиминират чрез автоматични баланс вентили. Методиката за баланс се разработва от специалисти по хидравличен баланс за конкретния случай.

Концепцията за Пълен хидравличен баланс е съчетание от познания по ОВК, хидравлика и елементи на Теория на управлението. Съвместната работа на проектанти, изпълнители и инженери по хидравличен баланс дава качествени резултати - ОВК системи, в които е съчетано използването на ръчни вентили за статичен баланс с измерване и автоматични регулатори на диференциално налягане за гъвкавост на хидравликата.


Вижте още от ОВКTop